Slovenské osídľovanie Britskej Kolumbie

Osídľovanie Kanady Slovákmi malo svoj špecifický vývoj. Kým do Spojených štátov amerických prichádzali skupiny slovenských vysťahovalcov priamo z Európy a ich migrácia postupovala z východu – smerom do vnútrozemia, v prípade Kanady to bolo opačne; zo západu na východ. Početné skupiny Slovákov, ktoré prichádzali zo susedných Spojených štátov amerických, začali osídľovať rozľahlú provinciu Britská Kolumbia, ktorá je Prečítať viac o Slovenské osídľovanie Britskej Kolumbie[…]

Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri

Z mnohých skúseností slovenských vysťahovalcov je nám známe ich silné priľnutie k náboženstvu. Popri spolkoch, ktoré mali zväčša svojpomocný a podporný charakter, si slovenskú identitu udržiavali, formovali a zveľaďovali práve v kostoloch. Kňazi boli totiž dlho jedinou inteligenciou, ktorá popri misionárskej a náboženskej činnosti pracovala na tom, aby sa v emigrantoch udržalo slovenské národné povedomie Prečítať viac o Začiatky slovenskej farnosti v New Westminsteri[…]

Slováci v Kanade

Je mojou úprimnou radosťou a cťou byť súčasťou tohto tak prepotrebného Svetového kalendára, ktorý vznikol z iniciatívy literáta, pedagóga a výtvarného teoretika a kritika Vladimíra Valentíka. Mám napísať o slovenskej komunite v Kanade. Najprv niekoľko základných údajov: Pri sčítaní obyvateľstva v roku 2011  66 545 občanov sa vyjadrilo, že jeden alebo oba rodičia boli slovenského pôvodu. Prečítať viac o Slováci v Kanade[…]

Domovina má dva domovy

Vo Windsore, v Ontariu, žije, pôsobí a slovenské tradície zachováva a prezentuje hŕstka kanadských Slovákov. Stretávajú sa v Slovenskom centre Svätého Cyrila a pri cirkvi Svätého Cyrila a Metoda, ako aj v priestoroch byzantského kostola Svätého Michala a slovenského evanjelického kostola Narodenia Krista Pána. Slováci si tu organizujú rôzne spoločenské podujatia, zábavy, obedy a  oslavy ku Dňu matiek, privítaniu Sv. Mikuláša, Oberačkovú zábavu a i. Prečítať viac o Domovina má dva domovy[…]

Slovo z Britskej Kolumbie

Z iniciatívy Joža Starostu v decembri roku 2007 vyšlo prvé číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, ktorý vychádza aj v súčasnosti. Bol to dôvod na rozhovor s Jozefom Starostom.   Aký je hlavný cieľ periodika? Náš časopis Slovo z Britskej Kolumbie je veľmi ovplyvnený básňou slovenského emigrantského básnika Mikuláša Šprinca (1914 – 1985)   Mramor Prečítať viac o Slovo z Britskej Kolumbie[…]