O Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) pôsobí od 1. januára 2006 na základe zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Jeho základným poslaním je plniť úlohy pri podpore národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci školstva, vedy a výskumu, kultúry, informovanosti a médií. ÚSŽZ, Prečítať viac o O Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí[…]