Domovina má dva domovy

Vo Windsore, v Ontariu, žije, pôsobí a slovenské tradície zachováva a prezentuje hŕstka kanadských Slovákov. Stretávajú sa v Slovenskom centre Svätého Cyrila a pri cirkvi Svätého Cyrila a Metoda, ako aj v priestoroch byzantského kostola Svätého Michala a slovenského evanjelického kostola Narodenia Krista Pána. Slováci si tu organizujú rôzne spoločenské podujatia, zábavy, obedy a  oslavy ku Dňu matiek, privítaniu Sv. Mikuláša, Oberačkovú zábavu a i. Prečítať viac o Domovina má dva domovy[…]

Slovo z Britskej Kolumbie

Z iniciatívy Joža Starostu v decembri roku 2007 vyšlo prvé číslo časopisu Slovo z Britskej Kolumbie, ktorý vychádza aj v súčasnosti. Bol to dôvod na rozhovor s Jozefom Starostom.   Aký je hlavný cieľ periodika? Náš časopis Slovo z Britskej Kolumbie je veľmi ovplyvnený básňou slovenského emigrantského básnika Mikuláša Šprinca (1914 – 1985)   Mramor Prečítať viac o Slovo z Britskej Kolumbie[…]