Povedali o kalendári…

Slovenský svetový kalendár v treťom ročníku 2019 pripomína Slovákom kdekoľvek žijúcim vo svete významné medzníky slovenského národného života a reflektuje výročia významných udalostí – medzi nimi na popredných miestach ustanovenia inštitúcií národného a kultúrneho života: piliere slovenskej kultúry napr. v Báčskom Petrovci a v ďalších slovenských komunitách. Vojnou zmrzačená Európa pred 100 rokmi začala ožívať Prečítať viac o Povedali o kalendári…[…]

Slovenský svetový kalendár vo funkcii posilňovania národného povedomia Slovákov v zahraničí a na Slovensku

Národná identita bola v minulosti iba jednou z mnohých identít, ktorými sa jednotlivec alebo komunita orientovali v systéme hodnôt. Podobne dôležitú funkciu mali štátna príslušnosť, príslušnosť k cirkvi, k politickej strane a pod. Dnes procesy globalizácie, internacionalizácie, multikulturizácie a individualizácie oslabujú celistvosť komunity, ktorú spája hodnota menovaná národné povedomie. Vidno to na „veľkých“ národoch a Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár vo funkcii posilňovania národného povedomia Slovákov v zahraničí a na Slovensku[…]

Slovenský svetový kalendár

Keď sa v rámci osláv 60 rokov vydávania časopisu Slovákov v Poľsku uvádzal do života Slovenský svetový kalendár, prekvapilo ma, že je to vlastne kniha. Človek by očakával skôr kalendár, aký si vešiame na stenu alebo pokladáme na pracovný stôl či kuchynskú linku. Šéfredaktor Vladimír Valentík síce prisvedčil, že by sme publikáciu mohli nazvať ročenkou Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár[…]

Slovenský svetový kalendár

Ďalšou výnimočnou publikáciou, ktorá mala celosveto­vú premiéru práve počas osláv 60. výročia Života v Cen­tre slovenskej kultúry v Novej Belej, je Slovenský svetový kalendár. Ide o tretí ročník unikátneho diela, vydávané­ho Slovenským vydavateľským centrom v Srbsku, ktoré okrem tradičného kalendára obsahuje príspevky od Slo­vákov alebo o Slovákoch z celého sveta. V tomto ročníku v ňom Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár[…]

Slovenskému svetovému kalendáru na rok 2017

Milí krajania a rodáci, priatelia podľa všeobecnej definície kalendár vo svojej podstate predstavuje delenie času do väčších celkov na základe zvolených, spravidla astronomických, kritérií. Nám sa dostáva do rúk Svetový kalendár Slovákov, ktorý delí čas v roku 2017 podľa udalostí dôležitých pre krajanov a našich rodákov vo svete. Ponúkané informácie a poskytované prehľady majú prispieť k vzájomnému sebapoznávaniu Prečítať viac o Slovenskému svetovému kalendáru na rok 2017[…]