Povedali o kalendári (2022) – Zuzana Colinet Fodorová

Zuzana Colinet Fodorová

Slovenčina  je to, čo v súčasnosti spája mnohé krajiny vo svete. Je zaujímavé sledovať nový fenomén dorozumievania sa. Ako lingua franca už nemusí slúžiť len angličtina alebo iný ,,svetový” jazyk.  Postupne sa do sveta vydáva aj náš jazyk slovenský. A to v rôznej forme: slovenčina ako cudzí jazyk, slovenčina ako druhý jazyk, slovenčina ako materinský jazyk. Forma závisí od jednotlivých používateľov, od nastavenia v každej viacjazyčnej rodine, ale aj od organizácií a inštitúcií, kde sa slovenčina používa. O tomto všetkom podáva svedectvo Slovenský svetový kalendár, ktorý mapuje slovenský svet v zahraničí. Vďaka nemu sa každoročne dozvedáme, čo sa deje medzi Slovákmi roztrúsenými po svete. Ďakujeme za krásne číslo a želáme ďalšie úspešné ročníky.

 

 

Zuzana Colinet Fodorová,

Paríž, Francúzsko

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie a označený . Uložiť odkaz do záložiek.