Storočnica časopisu Krásy Slovenska

V dňoch 27. – 29. mája 2022 sa konečne uskutočnila oslava storočnice najstaršieho časopisu na Slovensku – Krásy Slovenska (1921 – 2021). Oslava bola pôvodne plánovaná teda na rok 2021, ale celosvetový kovid nám to, bohužiaľ, nedovolil zrealizovať. Dvakrát som bol doslovne pripravený a naštartovaný odletieť na Slovensko, ale na poslednú chvíľu stretnutie muselo byť odvolané.  Preto treba poďakovať Pánu Bohu, že do tretice nám to predsa len vyšlo, aj keď s ročným nepredvídaným odstupom.

Zásluha patrí predovšetkým neochvejným organizátorom 57. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska Klubu slovenských turistov, KST Región Liptov, KST Ružomberok, mestu Ružomberok a vydavateľstvu Dajama z Bratislavy. Spoločnými silami dvakrát odložené stretnutie perfektne zvládli a podujatia sa zúčastnilo okolo tisíc turistov. Nesmierne sme sa tešili na túto akciu znovu uvidieť milovníkov slovenskej prírody KRÁSISTOV.  Tvárou k tvári (z môjho pohľadu virtuálny Facebook nikdy nenahradí osobné srdečné stretnutia) a hlavne prežiť nádherne spoločné chvíle v kruhu priateľov v nádhernej slovenskej prírode vo Veľkej Fatre. Pripomenuli sme si nielen zakladateľov a prvých redaktorov Miloša Janošku a Pavla Stachu (mimochodom môjho starého otca), ale všetkých tých ľudí, ktorí tento časopis 100 rokov tvorili a udržiavali ho a dodnes ho naďalej zveľaďujú. Týmto ľudom patrí moja vďaka, úcta, lebo za tých sto rokov boli to mnohokrát neľahké časy a Krásy Slovenska nezanikli. Aj dnes to platí, keď už rozlišujeme termín – život pred koronou a život po korone. Vtedy na začiatku to bola malá skupinka nadšených priaznivcov slovenskej prírody, ktorí po rozpade Rakúsko-Uhorska chceli pozdvihnúť a spropagovať turistické dianie a krásy prírody na Slovensku. Mali ideály, ktoré dokázali v praxi zrealizovať.  Takisto šťastie a finančná pomoc zbierky pre tento časopis prišla práve od krajanov z USA. Americkí Slováci pomohli v roku 1921 úspešnou zbierkou pri vzniku tohto periodika, ktorý nepretržite dodnes vychádza. Rád by som teda spomenul aj turistického priateľa môjho deda a hlavného iniciátora zbierky v Chicagu ružomberského typografa Mateja Sopku,  ktorý zorganizoval túto zbierku. Roky sa časopis Krásy Slovenska zveľaďoval a stal sa skutočne vysoko hodnotným časopisom, keď sa dokázal udržať pri živote vyše 100 rokov. Získaval si generácie a generácie odberateľov, prispievateľov a je to tomu tak dodnes. A teraz zopár slov o tohoročnom stretnutí. V piatok 27. mája sme sa stretli, zvítali a, samozrejme, aj otestovali najnovšie osvedčené tekuté destilátové vakcíny z rôznych kútov Slovenska. Veď Slováci sú v tomto smere svetoví a v tom mi dáte hádam aj za pravdu. Potom nás čakalo ešte príjemnejšie večerné posedenie a tancovanie pri skvelej country muzike. V sobotu bol hlavný príchod účastníkov z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia a ich prezentácia. Konali sa výstupy a vychádzky v okolí Malinného Brda. Z okolitých vrcholov kopcov sme mali možnosť do diaľky vidieť množstvo vrcholov nádhernej Malej, Veľkej Fatry, Nízke a Vysoké Tatry a iných pohorí bohatého Slovenska. Zároveň prebiehala knižná prezentácia vydavateľstva Dajama, ktorý vydáva aj časopis Krásy Slovenska. V popoludňajších hodinách sa konalo slávnostné otvorenie stretnutia. Na pódiu sa vystriedali mnohí hostia a miestni organizátori stretnutia. Boli predstavené najnovšie novinky vydavateľstva Dajamy vrátane knihy História turistiky v Ružomberku. Dozvedeli sme sa mena najmladšieho, ale aj najstaršieho Krasistu podujatia. Takisto zástupca turistického oddielu z Hermanoviec na východnom Slovensku pri Prešove si prevzal budúcoročnú štafetu 58. stretnutia Krásy Slovenska, ktoré sa bude konať – a poznačte si to už v kalendári – aj v dňoch 26. – 28. mája 2023. Nasledovala turistická tombola a viaceré vystúpenia hudobných skupín, známej folkovej skupiny Prešporok. Vo večerných hodinách sme si mali možnosť znovu zatancovať a zabaviť sa. V záverečný deň stretnutia v nedeľu sme sa už rozlúčili a zaželali si, aby sme mali to potrebné zdravie a šťastie a znovu sa o rok mohli stretnúť. Región Liptov s ružomberským okolím poskytuje množstvo vzácnych turistických pozoruhodností. My sme si vybrali ešte na záver navštíviť pamiatkovú rezerváciu UNESCO dedinku Vlkolínec.

Čo povedať na záver?  Drahí krajania, ktorí ste rozletení po celom svete, ak budete budúci rok koncom mája na Slovensku, nezabudnite navštíviť aj stretnutie Krásistov na východnom Slovensku. Stojí to zato a objavíte tam aj mnohých Slovákov zo zahraničia. Tieto stretnutia sa stali veľmi populárnymi a striedajú sa každoročne medzi západným, stredným a východným Slovenskom. Veď spoznáte nádhernú malebnú krajinu – našu otčinu. Malebnú krajinu, skadiaľ sme pôvodne prišli, alebo skadiaľ naši predkovia pochádzajú.

Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska Malinô Brdo 2022

Paul Stacho,

Stoney Creek, Kanada