Povedali o kalendári (2022) – Vladimír Valent

 

Láskavosťou pána Dr. M. Ruska (Bratislava) mám možnosť v elektronickom znení nazrieť do Slovenského svetového kalendára na rok 2022 (vydavateľ Slovenský kultúrny klub v Srbsku, tlačiareň Futura, Nový Sad).
Som nesmierne rád, že som mal možnosť zoznámiť sa s mnohorakou, nevyspytateľnou a predsa každodennou púťou, tvorivosťou, radosťami a starosťami príslušníkov slovenských komunít roztrúsených a niektorých i zatratených v šírom svete. Kalendár niťou spolupatričnosti zošíva, do dejín človeka zapisuje záujmy, postrehy, nádeje, ticha a bôle života. Rozvravenými textami autori svedčia o činoch a o sneniach príslušníkov komunity. Kiežby taká neoblomnosť a vôľa trvalo kotvila v ich a v našich pohnútkach, rodinách, domoch, spoločenstvách!
Zostavovateľom Slovenského svetového kalendára na rok 2023, pánovi V. Valentíkovi a pani K. Mosnákovej-Bagľašovej, ktorých osobne poznám, ako aj budúcim zvestovateľom, posudzovateľom života človeka, jeho spoluobčanov, obhajcom písaného slova podaného i kalendármi, kladných činov a takých premien rozmnožujúcich lásku, sebaúctu, vzájomnosť, spolupatričnosť tiež akosti ľudského života, prajem početné tvorivé idey, pomoc štátnych,
tiež mimovládnych činiteľov, podporovateľov a pokračovateľov v pôsobení a v hlásaní s tým súvisiacich stavov a dejov i cestou (webových) portálov.

Vladimír Valent

Vladimír Valent,

univerzitný profesor,

Belehrad, Srbsko

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie a označený . Uložiť odkaz do záložiek.