Povedali o kalendári (2018) – Gustáv Murín

S našimi krajanmi som sa na svojich literárnych cestách stretol v Českej republike, Chorvátsku, Kanade, Maďarsku, Nórsku, Poľsku, Srbsku a Švédsku. Bolo to povznášajúce, ale naozaj nezabudnuteľné boli moje viacnásobné stretnutia s kolegami literátmi vo Vojvodine. A v chorvátskom Iloku kvôli našej literárnej prezentácii aj zabíjačku urobili! Niekedy mám pocit, že treba ísť pozrieť krajanov Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Gustáv Murín[…]

Povedali o kalendári (2018) – Mojmír Benža

Keď som svojho času zachytil informáciu, či skôr informačný šum, že sa chystá vydanie Svetového slovenského kalendára, nevenoval som tomu zvlášť veľkú pozornosť. Pomyslel som si – zasa jeden dobrý nápad, ktorý sa nedotiahne do konca. O to väčšiu radosť som mal, keď som koncom roku 2016 držal v rukách jeden z jeho výtlačkov. Mal pekný vzhľad, ale Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Mojmír Benža[…]

Povedali o kalendári (2018) – Zuzana Drugová

Jozef Gregor Tajovský v roku 1904 napísal: „Kníhkupecko-nakladateľský spolok chystá v martinskej tlačiarni Veľký národný kalendár na rok 1904… Kalendár nebude ani tak hospodársky, ani remeselnícky alebo spolkový, ako čisto národný, aby budil ospalého Slováka k národnému povedomiu, učiac ho: nepúšťať sa Boha, milovať svoju materinskú reč, neponechávať kroj, starootcovské pekné obyčaje a zvyky. Ďalej budú v Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Zuzana Drugová[…]

Povedali o kalendári (2018) – Jaroslav Čukan

Slovenský svetový kalendár na rok 2017 ako úvodný ročník nového periodika vznikol s cieľom plniť národnouvedomovacie, etnointegrujúce, no tiež reprezentatívne  aj informatívne funkcie a ciele. Zhmotnenie zámerov zakladateľa a šéfredaktora znamená postavenie základov, na ktorých možno budovať novú stavbu. Všetko nové býva hodnotené z najrôznejších hľadísk. Isté je, že čas ukáže objektívny prínos a prinesie aj nutnosť menších, či zásadnejších Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Jaroslav Čukan[…]

Povedali o kalendári (2018) – Dalimír Hajko

Fascinuje ma už aj názov tohto kalendára, ktorý je svetový a zároveň slovenský. Symbolizuje pre mňa syntézu faktov a pocitov vyplývajúcich zo spolupatričnosti príslušníkov slovenského národa rozosiateho po celom svete. Kalendár zachytáva ľudí v konkrétnom čase, stmeľuje ich aj napriek odlišnému miestu a prostrediu, v ktorom žijeme. Veď čo nás spája, ak nie čas? Priestor nás môže rozdeľovať, ale Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Dalimír Hajko[…]