Povedali o kalendári (2018) – Ľubomír Feldek

Keď si pomyslím slovo na „kalendár“, hneď sa mi vynoria v hlave aj  slová „cesta okolo slnka“. Tak sa totiž volá moja báseň o kalendári. Je v nej veľa metafor, ktoré sa dajú použiť, aj keď pritom myslíme na Valentíkov Slovenský svetový kalendár. Veď to Slováci sa v tom jeho kalendári tak smelo vykláňajú do nekonečna – aj keď srdcom Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Ľubomír Feldek[…]

Povedali o kalendári (2018) – Ján Varšo

Milí krajania, rodáci a priatelia! Svetový kalendár Slovákov vstupuje do svojho druhého ročníka. Verím, že postupne prenikne do povedomia krajanských obcí po celom svete a prispeje tiež k informovaniu domorodej verejnosti o rôznorodosti, rozmanitosti a košatosti aktivít krajanských spolkov, združení a inštitúcií v domovských štátoch i v materskom Slovensku. Zásadným poslaním kalendára je prispievať k Prečítať viac o Povedali o kalendári (2018) – Ján Varšo[…]

Povedali o kalendári (2019)

Slovenský svetový kalendár v treťom ročníku 2019 pripomína Slovákom kdekoľvek žijúcim vo svete významné medzníky slovenského národného života a reflektuje výročia významných udalostí – medzi nimi na popredných miestach ustanovenia inštitúcií národného a kultúrneho života: piliere slovenskej kultúry napr. v Báčskom Petrovci a v ďalších slovenských komunitách. Vojnou zmrzačená Európa pred 100 rokmi začala ožívať Prečítať viac o Povedali o kalendári (2019)[…]

Slovenský svetový kalendár vo funkcii posilňovania národného povedomia Slovákov v zahraničí a na Slovensku

Národná identita bola v minulosti iba jednou z mnohých identít, ktorými sa jednotlivec alebo komunita orientovali v systéme hodnôt. Podobne dôležitú funkciu mali štátna príslušnosť, príslušnosť k cirkvi, k politickej strane a pod. Dnes procesy globalizácie, internacionalizácie, multikulturizácie a individualizácie oslabujú celistvosť komunity, ktorú spája hodnota menovaná národné povedomie. Vidno to na „veľkých“ národoch a Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár vo funkcii posilňovania národného povedomia Slovákov v zahraničí a na Slovensku[…]

Slovenský svetový kalendár

Keď sa v rámci osláv 60 rokov vydávania časopisu Slovákov v Poľsku uvádzal do života Slovenský svetový kalendár, prekvapilo ma, že je to vlastne kniha. Človek by očakával skôr kalendár, aký si vešiame na stenu alebo pokladáme na pracovný stôl či kuchynskú linku. Šéfredaktor Vladimír Valentík síce prisvedčil, že by sme publikáciu mohli nazvať ročenkou Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár[…]