Povedali o kalendári (2018) – Zuzana Drugová

Zuzana Drugová

Jozef Gregor Tajovský v roku 1904 napísal: „Kníhkupecko-nakladateľský spolok chystá v martinskej tlačiarni Veľký národný kalendár na rok 1904… Kalendár nebude ani tak hospodársky, ani remeselnícky alebo spolkový, ako čisto národný, aby budil ospalého Slováka k národnému povedomiu, učiac ho: nepúšťať sa Boha, milovať svoju materinskú reč, neponechávať kroj, starootcovské pekné obyčaje a zvyky. Ďalej budú v národnom kalendári veľmi poučné články z minulosti Slovákov: ako žili voľakedy doma, čo robili, akú úlohu hrali Slováci v politike, vo vojnách…“

Ak zauvažujeme po viac ako 100 rokoch: pre krajanské prostredie má národný kalendár veľmi podobnú funkciu aj dnes. Už v „prvotine“ na rok 2017 autori zaradili články a informácie s veľmi podobným zameraním – ale v novej, modernej, súčasnej forme, ktorá má veľkú šancu osloviť nielen tie staršie generácie, ktoré si národné kalendáre pamätajú zo svojej mladosti, či ich čítajú doposiaľ vo svojich domácnostiach – ale aj tie mladšie generácie, ktoré už po tlačenej verzii siahajú predsa len menej často.

Aj v súčasnosti sú v krajanskom prostredí živé témy, ktoré spomínal tajovský rodák: nepúšťať sa Boha – v mnohých krajinách sú práve cirkevné organizácie významnými uchovávateľmi slovenskosti. Milovať svoju materinskú reč: to je stále najdôležitejšia podstata, ktorá je motivátorom činnosti všetkých krajanských spolkov a inštitúcií vo svete. Neponechávať kroj a obyčaje: síce v prostredí rôznych krajanských spolkov a súborov, ale prvky slovenského ľudového odevu, folklóru a tradícií sú vždy prítomné. A akú úlohu hrajú Slováci vo svete? Príspevky Slovenského svetového kalendára 2017 významné osobnosti slovenského života nielen predstavujú – ale mnohí ich aj podpisujú.

Nech sa na túto problematiku pozriem z akéhokoľvek uhla, vždy sa dostanem ku konštatovaniu: Slovenský svetový kalendár v krajanskom prostredí chýbal a preto je dôležité, že je tu. Plní významnú úlohu vzájomného informovania medzi komunitami, čím prispieva k vzájomnému pochopeniu Slovákov žijúcich v rôznych krajinách. Z rôznorodosti podmienok v jednotlivých krajinách logicky vyplývajú rôzne potreby Slovákov tam žijúcich – a jedine ich vzájomné poznanie môže prispieť k pochopeniu Slovákov žijúcich v zahraničí navzájom – aj k pochopeniu ich potrieb doma na Slovensku. Želám Slovenskému svetovému kalendáru veľa úspechov, aby sme k tomuto všeobecne vzájomnému pochopeniu dospeli čím skôr.

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie . Uložiť odkaz do záložiek.