Povedali o kalendári (2018) – Jaroslav Čukan

Jaroslav Čukan

Slovenský svetový kalendár na rok 2017 ako úvodný ročník nového periodika vznikol s cieľom plniť národnouvedomovacie, etnointegrujúce, no tiež reprezentatívne  aj informatívne funkcie a ciele. Zhmotnenie zámerov zakladateľa a šéfredaktora znamená postavenie základov, na ktorých možno budovať novú stavbu. Všetko nové býva hodnotené z najrôznejších hľadísk. Isté je, že čas ukáže objektívny prínos a prinesie aj nutnosť menších, či zásadnejších koncepčných úprav. Dvere sú pootvorené a môžeme len tušiť, čo sa za nimi skrýva. Čo očakávame okrem rozšírenia svojho poznania o slovenskom svete, kontaktov, prehlbovania vedomia slovenskej etnickej príslušnosti a budovania spolupatričnosti a vzájomnosti?

– Inšpiráciu do ďalšej práce. Čo všetko sa dá a ako. Čo by sme v našich podmienkach mohli robiť, ale nás to nenapadlo. Čím by som mohol prispieť ja osobne, potvrdiť tak svoju identitu a objaviť spôsob vlastnej sebarealizácie.

– Dôkazy o tom, čo nás spája, a zároveň o bohatstve našej rôznorodosti. V každom štáte na svete sú k slovenskému krajanskému životu, k slovenskému jazyku a k činnosti na slovenskom etnickom princípe iné možnosti. Každé geografické, politické, ekonomické, konfesionálne, sociálne a kultúrne prostredie poskytuje špecifické podmienky, všade je iný počet a kvalita ľudských zdrojov v rámci slovenského spoločenstva, kultúrna infraštruktúra, stupeň vedomia etnickej príslušnosti a postupne sa tam zákonite vyprofilovali odlišné kultúrne aktivity a produkty. Každá slovenská enkláva, nehovoriac o diaspóre, objektívne nemôže mať folklórny súbor s tanečníkmi, spevákmi a ľudovou hudbou, spolok žien aj spevokol, ochotníckych divadelníkov, insitných maliarov, básnikov aj recitátorov, lebo všade na to nie sú podmienky. Môžeme porovnávať, no zohľadňovať konkrétnu situáciu v celom komplexe možností. Vážiť si úsilie, ale vyhýbať sa hodnoteniu na lepších a horších, silnejších a slabších. Prezentovať, no nie za každú cenu kategorizovať, súťažiť a oslabovať motiváciu tých, ktorí pracujú v horších podmienkach, no statočne a s láskou.

– Šírenie lásky. Je nás relatívne málo, ale sme rozdrobení, nechápeme sa, nechceme si rozumieť, sami sa oslabujeme a škodíme si.

Takéto sú moje úvahy v čase, keď s radosťou beriem do rúk Slovenský svetový kalendár 2018. Želám mu všetko najlepšie ako vkusnej  samostatnej knižočke a zároveň aj ako stupienku formovania novej slovenskej tradície.

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie . Uložiť odkaz do záložiek.