Prvá prezentácia v Srbsku

Na Luciu v Starej Pazove na slávnej Hurbanovskej fare prvýkrát v Srbsku uviedli sme do života nový ročník Slovenského svetového kalendára na priestupný rok 2020. Veľkolepé jubileum, 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy boli dostatočným dôvodom na to. Spisovateľ Miroslav Demák ho posypal cestovnými lístkami a letenkami aby ľahšie cestoval k Vám do sveta. Prečítať viac o Prvá prezentácia v Srbsku[…]

Na Krajanskom dvore v Detve o Slovenskom svetovom kalendári

V rámci 54. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, ktoré sa konali od 12. – 14. 7. 2019 sa uskutočnil v poradí 6. Krajanský dvor. Organizoval ho Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a záštitu nad podujatím prebral minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák. Krajanský dvor predstavil tradičnú kultúru, gastronómiu, ale Prečítať viac o Na Krajanskom dvore v Detve o Slovenskom svetovom kalendári[…]

Medzi Slovákmi vo Švajčiarsku

Slovenský svetový kalendár zavítal v júni 2019 aj medzi krajanov vo Švajčiarsku. V malebnom mestečku Arzier-Le-Muids na kopci nad Ženevou oslavovali 15. júna Deň fontán, svojrázny sviatok mestečka, a na stánkoch sa, pravdaže, vyskytol aj náš Slovenský svetový kalendár, ktorému sa potešili najmä naši krajania zo Ženevy. Na svoj stánok nás prijal Peter Leščanský a Prečítať viac o Medzi Slovákmi vo Švajčiarsku[…]

Naša a Vaša ročenka predstavená v Banskej Bystrici

Po viac ako 20-ročnej vydavateľskej a zostavovateľskej skúsenosti a na bohatých základoch vydávania národných kalendárov na Slovensku a v slovenskom zahraničí, Vladimír Valentík v roku 2016 založil Slovenský svetový kalendár – najmladšie periodikum zahraničných Slovákov. Poslaním Kalendára je prispieť k prezentácií dejín, kultúry a všeobecne života krajanov roztrúsených v rôznych kútoch sveta, podporiť vzájomnú spoluprácu, Prečítať viac o Naša a Vaša ročenka predstavená v Banskej Bystrici[…]

Letná škola slovenskej vlastivedy v Čiernej Hore

Združujúca organizácia Slovákov v Čiernej Hore bola založená 28. júla 2007 v Podgorici. Tým pádom nepočetná slovenská komunita získala organizačný rámec. Keďže Slováci a Slovenky migrovali do Čiernej Hory z dôvodu spájania manželstiev a ide o prevažne miešané manželstvá, organizáciu pomenovali Čiernohorsko-slovenské priateľstvo (ČSP). Cieľom je spájať krajiny a ľudí, alebo Connecting people. Podľa sčítania Prečítať viac o Letná škola slovenskej vlastivedy v Čiernej Hore[…]