Slovenský svetový kalendár v Békešskej Čabe

Slovenský svetový kalendár na rok 2020 mal svoju svetovú premiéru v Starej Pazove v Srbsku, ktorá tohto roku oslávi 250 rokov príchodu Slovákov. Čoskoro na to nasledovala aj prvá prezentácia na Slovensku v Banskej Bystrici a najnovšie bol predstavený aj v Békešskej Čabe v Maďarsku a to nie náhodou. Totiž v Békešskej Čabe pred sto Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár v Békešskej Čabe[…]

Pôvod a význam zemepisného mena Pilíš

„Piliš mal v 9. storočí podobu *Plešb. Bol to plešatý vrch. Takéto meno má u Slovanov viacej vrchov. Aj apelatívum pleš vo význame plešina, tonzúra na hlave prešlo do maďarčiny.“ (Šimon Ondruš) Do roku 2000 jediná o Mlynkoch (Pilisszentkereszt) napísaná knižka síce donedávna kolovala v dedine, ale potom sa stratila. Treba však povedať, že jej Prečítať viac o Pôvod a význam zemepisného mena Pilíš[…]

O Hradišťanoch doma a v Békešskej Čabe

Hradištský knižno-vydavateľský fenomén Na Slovensku sú tri obce s rovnakým názvom Hradište, z ktorých dve sa nachádzajú na západnom Slovensku a jedna, ktorú tu predstavujeme, leží v Novohrade, v okrese Poltár. Vznikla v trinástom storočí, ale prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1411. Jej názov sa odvodzuje od slova pri hrade, s významom Prečítať viac o O Hradišťanoch doma a v Békešskej Čabe[…]

Pochodovali na smrť (Úryvok z knihy Pilíšska história 1944-45)

Skupina nemeckých vojakov vedená Jozefom rýchlo dorazila na Kopanicu. Doteraz postupovali bez ťažkostí, išla po vyšliapanej ceste. Nad Kopanicou poznamenal, že pozná kratšiu cestu, nemusia ísť až ku Kráľovej studničke. Vydali sa smerom na Chotárnu skalu, vlastne popod vrch, k obci Huť. Postavil sa do čela oddielu a viedol ho popri kolibe žandárov, teraz jej Prečítať viac o Pochodovali na smrť (Úryvok z knihy Pilíšska história 1944-45)[…]

Slovenčinár – 20 ročníkov odborného časopisu vydávaného mimo územia Slovenska

Niekoľko myšlienok na úvod V roku 2016 vyšiel v Békešskej Čabe 20. ročník metodického časopisu Slovenčinár. Významné jubileum vytvorilo dobrú príležitosť na to, aby sa zhodnotili výsledky vynaloženého úsilia zakladateľov tohto kolektívneho diela slovenských pedagógov v Maďarsku a systematicky prebiehajúcej spolupráce dolnozemských odborníkov v Maďarsku, v Rumunsku a v Srbsku. Časopis je dodnes jediným metodickým časopisom Prečítať viac o Slovenčinár – 20 ročníkov odborného časopisu vydávaného mimo územia Slovenska[…]