„Veľké pravdy na tri riadky“ – Z najnovšej zbierky Gregora Papučka

„Je to verš krátky? Aj všetky veľké pravdy sú na tri riadky.“   Gregor Papuček je nielen snáď najznámejším slovenským básnikom, publicistom a prekladateľom žijúcim v Maďarsku, ale aj živým svedomím našej Slovače. Už dlhé desaťročia rôznymi, aj mimoliterárnymi formami oživuje slovenský duch v Maďarsku. Ide teda nielen o literáta, ale aj o takého verejného Prečítať viac o „Veľké pravdy na tri riadky“ – Z najnovšej zbierky Gregora Papučka[…]

Nová publikácia Slovákov v Maďarsku

V druhú májovú stredu (2017) sa v centre Budapešti uskutočnila prvá prezentácia novej dvojjazyčnej publikácie – Slovenské písomníctvo v Maďarsku po roku 1989 s podtitulom Bibliografia slovenských a dvojjazyčných publikácií. Rozsiahla, viac ako 400-stranová práca, pod ktorej autorstvo sa podpísala hlavná vedeckovýskumná pracovníčka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku (VÚSM) Alžbeta Uhrinová, dostala priestor na dôstojnú prezentáciu v Celoštátnej knižnici Prečítať viac o Nová publikácia Slovákov v Maďarsku[…]

Zmena a stopy slovenského sveta na Čabe

V roku 1716 v prvom sťahovaní začali na dolnozemské močaristé územie prichádzať slovenské rodiny, ktoré znovuzaložili Čabu a namáhavou prácou odvodnili močiare, postavili si svoj kostol, stavali sálašské školy – následkom čoho v roku 1909 analfabetizmu obyvateľstva bolo 8,1 %, kým celokrajinský priemer bol 36,8 % – založili ochotnícke divadlo a rôzne spolky. Čaba znela Prečítať viac o Zmena a stopy slovenského sveta na Čabe[…]

Slovenský svetový kalendár v Békešskej Čabe

Slovenský svetový kalendár na rok 2020 mal svoju svetovú premiéru v Starej Pazove v Srbsku, ktorá tohto roku oslávi 250 rokov príchodu Slovákov. Čoskoro na to nasledovala aj prvá prezentácia na Slovensku v Banskej Bystrici a najnovšie bol predstavený aj v Békešskej Čabe v Maďarsku a to nie náhodou. Totiž v Békešskej Čabe pred sto Prečítať viac o Slovenský svetový kalendár v Békešskej Čabe[…]

Pôvod a význam zemepisného mena Pilíš

„Piliš mal v 9. storočí podobu *Plešb. Bol to plešatý vrch. Takéto meno má u Slovanov viacej vrchov. Aj apelatívum pleš vo význame plešina, tonzúra na hlave prešlo do maďarčiny.“ (Šimon Ondruš) Do roku 2000 jediná o Mlynkoch (Pilisszentkereszt) napísaná knižka síce donedávna kolovala v dedine, ale potom sa stratila. Treba však povedať, že jej Prečítať viac o Pôvod a význam zemepisného mena Pilíš[…]