Z Martina do celého slovenského sveta

Dobrý deň, milé dámy, vážení páni, ctení krajania z celého sveta, nositelia slovenskosti a šíritelia dobrých myšlienok prostredníctvom slovenského slova. Okrem toho, že tlmočím pozdravy z centra národnej kultúry Slovákov, ktorým je podľa zákona mesto Martin sídlo redakcie, prinášam ich aj za tradičný magazín Slovensko s podtitulom Časopis pre Slovensko a slovenský svet. Hoci odnedávna v novej grafickej podobe, Prečítať viac o Z Martina do celého slovenského sveta[…]

Krajanské kultúrne podujatia na Slovensku

Slovenský svetový kalendár – ročenka o zahraničných Slovákoch si aj v tomto čísle posvieti na významné kultúrne podujatia, na ktorých sa prezentuje krajanská kultúra. Sú to rôzne folklórne podujatia, ako napr. Krajanský dvor a Krajanská nedeľa v Detve, či detský festival v Dulovciach alebo tradičná Letná škola choreografie, potom tábor pre deti, seminár pre krajanských Prečítať viac o Krajanské kultúrne podujatia na Slovensku[…]

Krajanský fond v depozitároch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave

Múzeum ako strážca dedičstva, ako miesto sprostredkovania kultúry, medzikultúrneho dialógu, má obrovský potenciál – budovať povedomie verejnosti o hodnotách kultúrneho dedičstva. Každý zbierkový predmet má svoju výpovednú hodnotu, je viazaný na daný časopriestor, charakterizuje jeho majiteľa, pracovné zručnosti, duchovno, ale aj spôsoby odievania v dňoch sviatočných i pracovných, rodinné a kalendárové obyčaje a i. Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej Prečítať viac o Krajanský fond v depozitároch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave[…]

Činnosť Metodického centra

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju činnosť na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. januára 1993. Činnosť Metodického centra je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z histórie MC UMB 20. 11. 1992 prof. PhDr. Prečítať viac o Činnosť Metodického centra[…]

Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku

Slovenský národ je roztratený po celom svete a jeho významná časť žije mimo územia materského štátu. Hoci je tomu tak dlhodobo, predsa my zahraniční Slováci máme pocit, že o slovenských komunitách žijúcich v zahraničí sa vie pomerne málo práve v materskej krajine. Je pravda, že v poslednom štvrťstoročí boli začlenené do učiva základných a stredných Prečítať viac o Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku[…]