Krajanský fond v depozitároch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave

Múzeum ako strážca dedičstva, ako miesto sprostredkovania kultúry, medzikultúrneho dialógu, má obrovský potenciál – budovať povedomie verejnosti o hodnotách kultúrneho dedičstva. Každý zbierkový predmet má svoju výpovednú hodnotu, je viazaný na daný časopriestor, charakterizuje jeho majiteľa, pracovné zručnosti, duchovno, ale aj spôsoby odievania v dňoch sviatočných i pracovných, rodinné a kalendárové obyčaje a i. Zákon o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej Prečítať viac o Krajanský fond v depozitároch Slovenského národného múzea – Historického múzea v Bratislave[…]

Činnosť Metodického centra

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí začalo svoju činnosť na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1. januára 1993. Činnosť Metodického centra je od jeho vzniku rámcovo viazaná dohodou medzi Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Z histórie MC UMB 20. 11. 1992 prof. PhDr. Prečítať viac o Činnosť Metodického centra[…]

Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku

Slovenský národ je roztratený po celom svete a jeho významná časť žije mimo územia materského štátu. Hoci je tomu tak dlhodobo, predsa my zahraniční Slováci máme pocit, že o slovenských komunitách žijúcich v zahraničí sa vie pomerne málo práve v materskej krajine. Je pravda, že v poslednom štvrťstoročí boli začlenené do učiva základných a stredných Prečítať viac o Viac o zahraničných Slovákoch aj v školách na Slovensku[…]

Vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 21. septembra 2016 rozhodla o vytvorení Rady vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky (RVKO). Ide o stály poradný a koordinačný orgán vlády Slovenskej republiky v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a konzultačno-poradný orgán na strategické usmerňovanie činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) na dosiahnutie synergického riešenia krajanskej Prečítať viac o Vznikla Rada vlády Slovenskej republiky pre krajanské otázky[…]

Štúr má v Antalovciach pamätnú tabuľu

Za účasti miestnych médií Užhorodský spolok Slovákov odhalil 5. októbra t. r. tabuľu Ľ. Štúra v Antalovciach (okres Užhorodský) na budove kultúrneho centra. V Antalovciach žije zhruba 200 slovenských rodín…, takže bolo logicky takú tabuľu odhaliť. Finančné prostriedky na jej vytvorenie a umiestnenie poskytol Úrad pre zahraničných Slovákov. Odhalenia tabule sa zúčastnili generálny konzul Slovenskej republiky v Prečítať viac o Štúr má v Antalovciach pamätnú tabuľu[…]