Povedali o kalendári (2018) – Miroslav Kmeť

Miroslav Kmeť

Prvý ročník Slovenského svetového kalendára – na obyčajný rok 2017 vyšiel len nedávno, v roku 2016. Jeho vydávanie považujem za vynikajúcu myšlienku, keďže na pôde takéhoto typu periodika sú sprostredkované informácie z rôznych slovenských komunít v rôznych krajinách, čo nepochybne vytvára pocit spolunáležitosti „roztratenej Slovače“. V tomto prípade z Argentíny, Austrálie, Cypru, Česka, Čiernej Hory, Francúzska, Chorvátska, Kanady, Maďarska, Malty, Nemecka, Poľska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Ukrajiny, USA, Veľkej Británie a, samozrejme, aj Slovenska. Kalendárová literatúra má u Slovákov dávnu tradíciu. Zvlášť v 19. a v prvej polovici 20. storočia plnila významné funkcie osobitne vo vidieckom prostredí. Dodnes si zachovala svoje čaro, o čom svedčí celý rad titulov na Slovensku aj v iných štátoch. Slovenský svetový kalendár vytvára priestor na vzájomné poznávanie Slovákov žijúcich v mnohých krajinách a ja mu želám veľa ďalších úspešných ročníkov a spokojných čitateľov či používateľov.

 

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie . Uložiť odkaz do záložiek.