Povedali o kalendári (2018) – Michal Babiak

Michal Babiak

V každom kalendári sa ukrývajú dve sily: odstredivá a dostredivá. Tá odstredivá je zameraná na makrokozmos, na sledovanie nebeských telies, na hviezdy, mesiace a kométy, tá dostredivá skúma mikrokozmos, je kronikou človekovho počínania na zemi. Aj Slovenský Svetový kalendár  zaznamenáva pohyby oboch týchto síl: zapisuje našu činnosť, stopy nášho bytia na zemi, ale na strane druhej: zachytáva aj to jemné seizmické chvenie, ktoré cítiť hlboko pod povrchom – zachytáva to tiché spytovanie sa, aký je náš osud, nás Slovákov roztrúsených vo svete, roztrúsených ako hviezdy na nebi. Pýtame sa v tomto kalendári na seba a vieme, že odpoveď je zapísaná kdesi medzi hviezdami. Žijeme na zemi, ale pozeráme sa na hviezdy, sme dolu, ale oči zdvíhame hore. Lebo vieme, že čo je hore, to je aj dolu. Prajem nášmu kalendáru, aby správne opísal, čo je dolu, aby následne vedel pochopiť, čo je hore.

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie . Uložiť odkaz do záložiek.