Slovenský argentínsky spolok v Berisse

Argentínske mesto Berisso sa nachádza 80 km južnejšie od hlavného mesta Buenos Aires na pobreží rieky Rio de la Plata. Pôsobí v ňom až 22 rôznych spolkov a medzi nimi aj Spolok argentínskych Slovákov.

Spolok argentínskych Slovákov mal v období 2016 – 2017 čulú a úspešnú činnosť. Svedčia o tom aktivity, ktoré sme vykonali, a početné podujatia, na ktorých sme sa zúčastnili. V tomto príspevku sa posnažíme uviesť niektoré z nich.

Najprv sme si začali renovovať náš kultúrny stánok – spolkový dom, a to tak, že sme obnovili sanitárne inštalácie, zlepšilo sa elektrické vedenie, osvetlenie, dokončila oprava strechy a kúpili sa ventilátory.

Spoločná fotografia so Slovenskou kráľovnou krásy (v strede)

Tiež sme sa snažili vykonať práce aj na administratívnom poli. Aktualizovali sme v úradoch údaje o spolku, aby sme boli oficiálne zaregistrovaní a máme nádej, že to pomôže samotnej organizácii, ale aj celej našej spoločnosti.

Čo sa týka kultúrnych aktivít, treba spomenúť, že sme si dali záležať aj na mediálnej prezentácii. Náš predseda Guillermo Kubanda mal interview v rozhlase 98.1 FM, kde porozprával o živote Slovákov v Argentíne. Vďaka Univerzite Komenského v Bratislave a spolupráci s pánom Miroslavom Bartošom, náš architekt Raul Cecho dostal štipendium na letnú školu slovenského jazyka a kultúry v júli 2016 v Bratislave.

Slovenský tanec na súťaži o Slovenskú kráľovnú

Tanečný kolektív Slovenského spolku v Argentíne, ktorý vznikol pred tridsiatimi siedmimi rokmi, už desať rokov pôsobí pod vedením Analie Gabalcovej a Fabiany Datkovej. Spolok má dvadsaťpäť členov, spolu sú tu deti a mládež. Účinkovali sme na rôznych festivaloch.

Dňa 9. júla 2016 sme oslávili 200 rokov nezávislosti Argentíny a zaujímavé bolo to, že sme po slovensky zaspievali argentínsku hymnu.

Svojou návštevou nás poctili aj viacerí významní hostia. Najprv tu pobudol pán prezident SR Andrej Kiska a tiež predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo. Sprevádzali ich náš veľvyslanec Exc. Branislav Hitka a pán konzul Anton Jurkovič. Všetci návštevníci sa stretli s výborom spolku, ako aj so starostom mesta Dr. Jorgem Nedelom, ktorého sprevádzal celý kabinet.

Argentínski Slováci na oslavách ku Dňu prisťahovalcov

Zájazdy našich členov tiež patria k činnosti nášho spolku. V októbri sme pobudli v Jazdarene v meste San Isidro na defilé národov, kde sa zúčastnili naše dievčatá vyobliekané do slovenských krojov. V novembri sme sa zúčastnili na oslave hlavného mesta Buenos Aires. Vzdali sme hold Slovensku a Česku tak, že sa predstavili naši tanečníci – deti a mládež a okrem toho mali sme aj svoj stánok, kde sme návštevníkom ponúkali chutné slovenské jedlá. O deň neskôr spolkový výbor spolu s krajanmi z provincie Chaca, Paraguaja, Brazílie, Chile a Kultúrnym spolkom v Buenos Aires boli privítaní na podujatí Stretnutie slovenskej a českej kultúry.

Medzi národnostnými komunitami sa hrá futbalové majstrovstvo.
Slováci boli aj tohto roku najlepší.

8. apríl bol pre nás veľký sviatok. Oslávili sme šesťdesiate výročie druhého založenia nášho spolku. Na oslavách boli prítomní pán konzul Jurkovič, pán Nedela, starosta obce, a približne dvadsať spolkov iných komunít. V tomto mesiaci sa konal druhý ročník podujatia Týždeň slovenskej kultúry a identity. Pri tejto príležitosti bola otvorená výstava slovenských drevených kostolíkov, ktorá mala veľkú odozvu. Slávnosť sa začala z iniciatívy nášho spolku a je našou významnou aktivitou.

Okrem toho treba povedať, že sa spolok zúčastňuje na rôznych aktivitách, kde sa snažíme predstaviť slovenskú kultúru, ale aj navzájom sa ako komunita zblížiť a kamarátiť. Tak sme napr. prijali pozvanie na Provinciálnu slávnosť prisťahovalcov, kde sme ponúkali paprikáš, guláš s haluškami, koláče a závin. Nechýbajú u nás ani športové aktivity. Už piaty rok sa medzi komunitami hrajú futbalové majstrovstvá a naši mladí už po štvrtýkrát tu boli víťazi.

Slovenské tanečnice na oslavách Sv. Martina, patróna mesta Buenos Aires

Naša komunita má možnosť aj učiť sa po slovensky. Výučbu má na starosti pán Guillermo Kubanda každý štvrtok.

Všetky tieto aktivity prispievajú Slovákom žijúcim v Argentíne k zachovávaniu a zosilňovaniu slovenskej identity, vytvárajú bližší vzťah medzi ľuďmi a prispievajú k prezentácii dobrého mena Slovenska a jeho kultúry.

Fabiana Datko

Eduardo E. Kabat