Argentínska púť Slovákov

Krátka správa o možnostiach a potrebe výskumu komunít Slovákov, ich potomkov a priaznivcov slovenskej kultúry v Argentíne V dňoch 15. – 28. mája som absolvoval cestu do Argentíny s cieľom navštíviť krajanské komunity, zoznámiť sa s ich členmi, oboznámiť sa s ich aktivitami, perspektívami a potrebami. Dôvodom cesty bolo získať informácie a poznatky v súvislosti s prípravou projektu zameraného na výskum aktuálnych identifikačných a kultúrotvorných procesov a reálnych Prečítať viac o Argentínska púť Slovákov[…]

Slováci v argentínskom Chacu

Ku krajinám, v ktorých našli slovenskí vysťahovalci  svoju  novú  domovinu, patrí aj Argentína. Napriek tomu, že tamojšia slovenská komunita nie je príliš početným slovenským ostrovom (okolo 30 tisíc), určite je jedným z najpríťažlivejších. Hlavne preto, lebo popri staršej sociálnej, tzv. chlebovej emigrácii, po druhej svetovej vojne tu zakotvila aj silná a neobyčajne aktívna skupina politických Prečítať viac o Slováci v argentínskom Chacu[…]