24. marca 2017

Katarína Mosnáková Bagľašová

Katarína Mosnáková Bagľašová sa narodila 23. marca 1984 v Pančeve. Základnú školu zakončila v Jánošíku, strednú v Zreňanine a master štúdia absolvovala na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Pracovala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov od jeho založenia a v roku 2015 bola jeho úradujúcou riaditeľkou. V rokoch 2013 – 2015 bola predsedníčkou Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika z Nového Sadu. Zaoberá sa publicistikou a uverejňuje texty v časopisoch Rovina, Vzlet, Hlas ľudu, v ročenke Národný kalendár, časopise Dolnozemský Slovák, ktorý vychádza v Rumunsku a v zborníku Zahraniční Slováci na Slovensku. Je členkou redakcie časopisu pre deti Zornička a Národného kalendára, ktoré vychádzajú v Báčskom Petrovci, v Srbsku. Píše aj vlastnú autorskú tvorbu pre deti a dospelých, za ktorú získala viacero ocenení, medziiným prvú cenu literárneho súbehu Zornička (2015) a Špeciálnu cenu Európskeho facebook básnického festivalu. Je členkou Spolku spisovateľov Vojvodiny.

Dlhé roky sa venuje slovenskému folklóru. Je interpretka ľudových piesní a tancov, choreografka, režisérka, umelecká vedúca speváckych skupín a zberateľka. Za svoju činnosť, tak s deťmi ako i s mládežou získala početné ocenenia na folklórnych festivaloch a prehliadkach. Pri príležitosti 200. výročia dediny Jánošík nahrala CD Čo sa stálo v Šándore na bráne (2010), ktoré obsahuje pôvodné slovenské ľudové piesne z tohto prostredia. Spolupracuje so slovenskými súbormi na Slovensku, v Srbsku a Austrálii. Žije na Slovensku.

Vydané knihy:
Monografia: Minulosť dneška II. 2010, Slovenské kultúrne centrum P. J. Šafárika v Novom Sade
Monografia: Slováci v Srbsku z aspektu kulúry (spolu s Milinou Sklabinskou), 2012 a 2013, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Zbierka poviedok pre deti: Jednozubý úsmev, 2014, Slovenské vydavateľské centrum
Detstvo našich predkov – Z detského folklóru Slovákov v Jánošíku, 2016, Slovenské vydavateľské centrum