24. marca 2017

Vladimír Valentík

Vladimír Valentík (1959) – vydavateľ, redaktor, publicista, výtvarný kritik a organizátor kultúrneho života Slovákov v Srbsku, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci, predseda Slovenského kultúrneho klubu v Srbsku a zakladateľ Slovenského svetového kalendára. Študoval filozofiu a dejiny umenia na Filozofickej fakulte, Univerzity v Belehrade. Pracoval ako novinár, profesor, kustód a organizátor kultúrnych podujatí. Inicioval, založil a organizuje Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, Jarmok umenia, Rocktón, Zimu s knihou a podieľal sa pri organizovaní početných iných podujatí, najmä umeleckých a dokumentačných výstav. Bol pri zakladaní Galérie Zuzky Medveďovej (1989) a Galérie K.M. Lehotského v Báčskom Petrovci (1989), Domu kultúry Báčsky Petrovec (1996), Slovenského vojvodinského divadla (2003), Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (2003) Slovenského vydavateľského centra (2007), Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (2008) a obnovil prácu Národného múzea, respektíve Slovenského vojvodinského múzea (2004). Bol predsedom Spolku vojvodinských slovakistov pre Báčku, a predsedom Správnej rady Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov (2008-2017) a je predsedom Umeleckej rady Galérie Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci a jej kustódom od jej založenia. Podpredsedom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade bol od jej založenia (2003-2014). Bol prvým riaditeľom profesionálneho divadla vojvodinských Slovákov (2003-2005). Je redaktorom časopisu pre literatúru a kultúru Nový život, členom Redakčnej rady Dolnozemského Slováka (Rumunsko), šéfredaktorom časopisu pre deti Zornička, bol redaktorom divadelného časopisu Igric a zástupcom šéfredaktora slovenského magazínu Rovina. Národný kalendár prvýkrát zostavoval v roku 1997 a je jeho šéfredaktorom aj súčasnosti od roku 2000. Účinkoval na početných vedeckých konferenciách v Srbsku, na Slovensku, Česku, Maďarsku a v Rumunsku. Je autorom, alebo editorom početných kníh najmä z oblasti výtvarného umenia, ale aj kultúrnych dejín vojvodinských Slovákov a autorom doplnkov z dejín slovenského vojvodinského výtvarného umenia pre učebnice výtvarnej kultúry v Srbsku. Prekladal zo slovenčiny do srbčiny učebnice filozofie a výtvarnej kultúry a poéziu. Je laureátom Ceny časopisu Vzlet a Ceny časopisu pre literatúru a kultúru Nový život a najvyššieho uznania v oblasti kultúry vo Vojvodine – Iskra kultúry (2008). Je členom Spolku vojvodinských spisovateľov v Novom Sade, Spolku spisovateľov Srbska v Belehrade, Spolku slovenských spisovateľov v Bratislave a Slovenskej výtvarnej únie v Bratislave. Žije v Báčskom Petrovci v Srbsku.