Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Lavertone/Seabrook

Podobne zmýšľajúc ako naši predkovia po presťahovaní sa na tzv. Dolnú zem, austrálski Slováci túžili po zachovávaní si materinskej reči a náboženstva, a tak sa práve na Nový rok 1. januára 1967 v dome Jána Čjepu rokovalo o konaní služieb Božích po slovensky. Na schôdzi boli prítomí Ján Beláni, Samuel Čáni, Ján Čjepa, Ondrej Guľáš, Prečítať viac o Slovenský evanjelický a. v. zbor Krista Pána v Lavertone/Seabrook[…]

Päťdesiatka Slovenského spolku Ľudovíta Štúra

Slovenský spolok Ľudovíta Štúra v Melbourne, v Austrálii, bol založený v roku 1966 na podnet slovenských emigrantov zo slovenských osád Vojvodiny, v rámci vtedajšej Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie (SFRJ). Emigrácia zo SFR Juhoslávie sa začala v päťdesiatych, rozprúdila sa v šesťdesiatych rokoch 20. storočia a svoju kulmináciu dosiahla v sedemdesiatych rokoch, po ktorých slovenských emigrantov Prečítať viac o Päťdesiatka Slovenského spolku Ľudovíta Štúra[…]

Dejiny Slovákov vo Victorii, v Austrálii a Združenie austrálskych Slovákov vo Victorii

Prvá vlna slovenských prisťahovalcov, ktorí sa usadili v Austrálii, prišla loďou Kholn z nemeckého prístavu Bremen v júni 1928. Asi 160 chlapov, poväčšine mladých ženatých, sa vylodilo v Melbournskom prístave bez znalosti angličtiny a s predstavou, že tu zbohatnú a skoro sa vrátia domov. „Neplačte, mati, veď vám hovorím, veď o dva-tri roky sa vrátim, vyfičúrený ešte viac ako amerikáni, a s hodnou Prečítať viac o Dejiny Slovákov vo Victorii, v Austrálii a Združenie austrálskych Slovákov vo Victorii[…]