Domovina má dva domovy

Vo Windsore, v Ontariu, žije, pôsobí a slovenské tradície zachováva a prezentuje hŕstka kanadských Slovákov. Stretávajú sa v Slovenskom centre Svätého Cyrila a pri cirkvi Svätého Cyrila a Metoda, ako aj v priestoroch byzantského kostola Svätého Michala a slovenského evanjelického kostola Narodenia Krista Pána. Slováci si tu organizujú rôzne spoločenské podujatia, zábavy, obedy a  oslavy ku Dňu matiek, privítaniu Sv. Mikuláša, Oberačkovú zábavu a i.

Od roku 1983 vo Windsore pôsobí Slovenský tanečný súbor Domovina. Jeho skutočným domovom je Kanada, ale na pradomov Slovensko si stále spomína, chráni ho pri srdci a odovzdáva novým generáciám. Na to poukazuje už aj poslanie súboru, ktorým je prostredníctvom spevu a tanca zachovávať slovenské kultúrne dedičstvo.

Domovina počas 33 rokov existencie vystupovala po celej Kanade, USA a v Európe. Vo Windsore a okolí sa predstavila v školách, kostoloch, nemocniciach, centrách pre seniorov a sanatóriách a, samozrejme, na početných festivaloch, kultúrnych podujatiach, medzi ktoré patria aj Slovenské dni v Kanade a USA. Súbor nezabúda na vystúpenie na výstave EXPO 86 vo Vancouveri, B. C., ako ani na III. svetový festival slovenskej mládeže (SFSM) v Mt. Poconos, PA, USA a v Semmeringu a v Rakúsku (v roku 1989).

Členovia Folklórneho súboru Domovina

Členovia súboru si vždy s radosťou zatancujú aj na Slovensku. Po prvýkrát sa v krajine predkov predstavili v roku 1992 na V. SFSM v Martine a potom aj v Oravskej Lesnej. V roku 1996 vystúpili na Dňoch zahraničných Slovákov (DZS) a na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Nasledovali Matičný svetový festival slovenskej mládeže, Haluškový festival a Podpolianske slávnosti (2001), na ktorých sa potom ukázali aj o 6 rokov neskôr. V roku 2010 tancovali a spievali na MSFSM v Nitre, pokým sa v roku 2013 zúčastnili na svetovom stretnutí Slovákov v Košiciach, na Slávnostiach v Detve a na Hrušovskom festivale. Najnovšie ste ich mali možnosť vidieť na Južnoslovenských mládežníckych a detských folklórnych slávnostiach v Dulovciach, na Dňoch zahraničných Slovákov na Hlavnom námestí v Bratislave a na Podpolianskych slávnostiach v Detve (2016).

Každoročne TS Domovina vystupuje na Festivale etnickej kultúry „Carrousel of the Nations“ (Kolotoč národov), ktorý je kaleidoskopom rôznych národností. Vďaka tomuto súboru na tomto podujatí sa prezentuje aj slovenská kultúra a tradície.

Repertoár Domoviny je zložený z tancov z rôznych regiónov Slovenska: Trenčín, Terchová, Detva, Gorál, Šariš, Horehron, Myjava, tiež má choreograficky spracovanú svadbu a temperamentný cigánsky tanec. Choreografi tancov sú Pavol Sirák, Ján Blaho a Veronika Beno. Pre tieto tance si súbor zadovážil originálne kroje, a to vďaka podpore 28 zboru Kanadskej slovenskej ligy vo Windsore a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Takýto repertoár poukazuje nielen na pestrosť programu TS Domovina, ale predovšetkým na pestrosť a krásu slovenského folklóru.

Súbor už 33 rokov organizačne vedie Irena Timková a učiteľkou je Anna Palenkášová-Chauvin, ktorá spolupracuje s Veronikou Beno. Súčasne je v kolektíve 20 členov, mladých ľudí vo veku 15 až 25 rokov. Niektorí z nich sa narodili na Slovensku, ale väčšina sú kanadskí Slováci, ktorí rozprávajú po slovensky a snažia sa udržiavať slovenské tradície a ľudové umenie. Tak tomu bolo 33 rokov a veríme, že tak bude aj v budúcnosti.

Irena Timková

Tento záznam bol publikovaný v Kanada a označený . Uložiť odkaz do záložiek.