Folklórny súbor Ostroha v Írskom Dubline

Folklórny súbor Ostroha bol založený v roku 2007 slovenskými folkloristami žijúcimi v írskom Dubline ako jeden z projektov novozaloženej krajanskej organizácie Slovenské Centrum – Írsko. Už od začiatkov bolo hlavným cieľom založenie telesa, ktoré bude reprezentovať Slovensko a Slovákov žijúcich v Írsku a Severnom Írsku na kultúrnej pôde, prezentovať kultúrne dedičstvo, kultúrne hodnoty, tradície a zvyky  Slovenska prostredníctvom tancov, spevu a hudby. V roku 2012 súbor odstúpil z projektu Slovenského centra – Írsko a nadobudol právnu formu. Štatutárnym zástupcom súboru je Ajo Gonšenica a aktívnou manažérkou je Silvia Kruková.

V roku 2012 pri príležitosti 5. výročia založenia folklórneho súboru nahrali a vydali CD nosič Ostroha

Na podnet muzikantov, ktorí hrávali v Dubline na Gratfon street, no najmä huslistu Andreja Záhorca, sa v rokoch 2006 v Dubline začali organizovať slovenské veselice spojené s výučbou ľudových tancov. Na veselice chodilo aj 250 Slovákov. Tanečné školy viedli sólisti Lúčnice Maroš Červenák a Monika Jaššová, ktorí v tom čase žili a pracovali v Írsku. Na týchto zábavách sa vytvorila skupina mladých folklóru chtivých nadšencov, ktorí boli prvými členmi folklórneho súboru Ostroha. Za všetkých môžeme spomenúť Andreu Šuniarovú-Sihelskú, Aleša Považana, Silviu Krukovú. Na jednom z prvých stretnutí zakladajúcich členov sa okrem organizačných vecí a hľadania priestorov navrhoval aj názov pre slovenský folklórny súbor v Dubline. Pôvodný navrhovaný názov súboru bol Podkova, ale nakoniec sa dohodlo na názve Ostroha, ktorý odvtedy sprevádza súbor počas celej existencie.

So svojím programom Čierno-biely svet uhostili v Dubline Ostroháci aj FS Vranovčan

FS Ostroha začínal so ženskou speváckou zložkou. Dievčatá sa stretávali u seba v bytoch, kde nacvičovali svoje prvé spevácke čísla. Krátko nato sa vytvorila mužská spevácka zložka a nakoniec tanečná. Vystúpenia súboru sprevádza vlastná ľudová hudba, ktorá sa formovala a mení počas celej existencie. Ostroháci sa prezentovali najmä počas už spomínaných veselíc, no prvé oficiálne vystúpenie prišlo už krátko po založení, kde boli speváčky a hudobníci pozvaní na prezentáciu slovenskej kultúry počas „International folk mass“ v Ratmines.

FS Ostroha navštívil a prezentoval svoj program aj na kanadskej pôde

Ich repertoár pokrýva takmer celé Slovensko a zahŕňa tance a spevy z Gemera, Parchovian, Detvy, Telgártu, Terchovej, Myjavy. Populárne sú aj tance ako verbunk, lyžicový tanec, širákový, ženská karička a choreografia ​cigánskeho tanca od Vlada Michalka. V súčasnosti nacvičujú širákový tanec z myjavských kopaníc.

FS Ostroha tohto roku navštívil i ďaleké Mexiko

Počas ich vystúpení majú diváci možnosť počuť a vidieť aj tradičné slovenské hudobné nástroje –  pastierske píšťaly a koncovky, fujaru, drumbľu a heligónku.

Takmer všetky kroje, ktoré členovia používajú, sú nové a boli ušité v dielňach na Slovensku. No majú aj kroje, ktoré si ušili, vyšili, poprípade zakúpili sami. Ide hlavne o doplnky ako spodnice, zástery, krpce, čižmy, klobúky. Počas vystúpení často kombinujú rôzne krojové súčiastky, aby bol program pre diváka pestrý. Vo veľkej miere súbor finančne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý cez ich grantový systém prideľuje financie na nákup krojov, video a audio techniky a v posledných rokoch aj na prenájom priestorov na tanečné nácviky.

Pred programom Mikuláš v Ostrohe sa súbor vyfotografoval

FS Ostroha sa počas svojho pôsobenia predstavil na takmer 250 vystúpeniach v Írsku, Severnom Írsku, Českej republike, Anglicku, Francúzsku a v neposlednom rade aj na folklórnych festivaloch na Slovensku – v Detve, Kokave nad Rimavicou, Zuberci a Dulovciach. V roku 2016 navštívil a prezentoval svoj program na kanadskej pôde u Slovákov v Calgary a vo Vancouveri a následne v roku 2017 absolvoval turné po Mexiku v štátoch Quintana Roo, Yucatan a Campeche. Taktiež premiérovo účinkoval v novej folklórnej televíznej šou RTVS – Zem spieva.

Členovia FS v telocvični

V roku 2012 pri príležitosti 5. výročia založenia folklórneho súboru nahrali a vydali CD nosič „Ostroha“. Obsahuje pestrú paletu piesní, ktoré súbor prezentoval počas vystúpení.

V Írsku je slovenský foklór veľmi populárny. Slovákom pripomína domovinu a Írom a iným národnostiam sa páči dynamika a energia, ktorá z tancov, spevov a hudby vychádza. Ostroha ako jeden z najčinorodejších kultúrnych článkov slovenskej komunity v Írsku absolvuje ročne desiatky vystupení a prezentácií Slovenska pre komunitu žijúcu v Írsku. Členovia súboru v Dubline pravidelne usporadúvajú slovenské veselice spojené s výukou slovenských tancov, celovečerné vystúpenia, na ktoré pravidelne pozývajú aj alternatívne tanečné skupiny zo Slovenska – Čarovné Ostrohy, Creadance, Všetečníci. So svojím programom Čierno-biely svet hostili v Dubline aj FS Vranovčan. Ale usporadúvajú aj tématické „vianočné a veľkonočné workshopy“, na ktorých sa široká verejnosť učí napríklad tradičné techniky zdobenia a výroby ozdôb a kraslíc. V spolupráci so Slovenským Centrom – Írsko a pod záštitou Veľvyslanectva SR v Írsku boli usporiadateľmi Slovenských plesov v Dubline. S krajanskými organizáciami a veľvyslanectvom pravidelne spolupracujú pri organizovaní rôznych podujatí a pri prezentácii Slovenska v Írsku. Každoročne pred Vianocami pripravujú vianočný koncert určený najmä Slovákom žijúcim v Írsku. Počas koncertu odznieva Pastierska hra popretkávaná koledami zo všetkých kútov Slovenska.

FS Ostroha pri príležitosti Vianočného koncertu

V súčasnosti pripravujú program k 10. výročiu založenia súboru, ktorý bude 18. 11. 2017 v The Liberty Hall v Dubline. V programe „Príbeh Ostrohy“ členovia predstavia chronologický vývoj súboru a poukážu na najväčšie míľniky, ktoré sa udiali počas 10-ročnej existencie súboru.

Stanislav Gonsenica

Tento záznam bol publikovaný v Írsko a označený . Uložiť odkaz do záložiek.