Letná škola slovenskej vlastivedy v Čiernej Hore

Združujúca organizácia Slovákov v Čiernej Hore bola založená 28. júla 2007 v Podgorici. Tým pádom nepočetná slovenská komunita získala organizačný rámec. Keďže Slováci a Slovenky migrovali do Čiernej Hory z dôvodu spájania manželstiev a ide o prevažne miešané manželstvá, organizáciu pomenovali Čiernohorsko-slovenské priateľstvo (ČSP). Cieľom je spájať krajiny a ľudí, alebo Connecting people.

Deti maľovali a vytvárali vlastné magnetky

Podľa sčítania obyvateľstva v Čiernej Hore vtedy žilo 120 plnoletých občanov slovenskej národnosti, ktorí tu mali trvalý pobyt. Niektorí Slováci prišli sem zo Slovenska, niektorí z Vojvodiny za prácou, niektorí sú potomkovia rakúsko-uhorských vojakov v Boke Kotorskej (o čom svedčí rodina Skladaná z mesta Ružomberok). Nepočetná komunita bola posilnená agilným, mladým a čestným mužom, ktorý z Vojvodiny migroval do Podgorice. Slováci v Čiernej Hore už dlhšie hľadali formu zorganizovania sa, ale nevedeli ako, kým medzi nich neprišiel z Petrovca Michal Spevák. Práve on si naštudoval zákon o mimovládnych organizáciách, zvolal zakladajúce zhromaždenie a krajanská organizácia bola na svete.  „Zorganizuj sa, tvoja je budúcnosť!“ zavelil Spevák, spomínajúc si na slová svojho otca, ináč obnovovateľa Matice slovenskej v Juhoslávii.

Už sú to novodobé dejiny. Organizácia má za sebou realizovaných päťdesiat významných projektov. Mnohé projekty čiastočne finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od roku 2011 v projektových prioritách ČSP sú deti a mládež. V decembri 2011 organizovali celovečerný program  Mikuláš v Podgorici 2011. Slávnostná miestnosť reštaurácie Ribnica v Podgorici „praskala vo švíkoch“, lebo sem sa zhrnuli najmladší potomkovia slovenského pôvodu nielen z Podgorice, ale aj z miest Bar, Herceg Novi, Budva, Tivat. Po kultúrnom programe deťom slovenských vysťahovalcov, ale aj iným deťom bolo podelených 45 balíkov. Deti nemohli vydržať, kým prídu domov, tak otvárali balíky priamo na mieste. Balíky zaobstarali spoločne Vladimir Čizmanský, evanjelický kazateľ pôsobiaci v Podgorici, a Daniel Stracínsky, kazateľ pôsobiaci v meste Bar.

Záber z najnovšej Letnej školy slovenskej vlastivedy

Od roku 2013 novou misiou ČSP je vzdelávanie tej najmladšej generácie a vštepovanie základov o  jazyku a kultúre Slovenska. V rámci projektu Letná škola slovenskej vlastivedy (LŠSV) pod odborným pedagogickým vedením približujú deťom slovenskú kultúru, zvyšujú im slovenské povedomie a zlepšujú znalosti slovenského jazyka. Výučba je zameraná na rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom jazyku a oboznámenie sa so slovenskou vlastivedou a kultúrou. Prínosom školy sú nové vedomosti pre účastníkov. Okrem toho príchádza k vzájomnému spoznaniu detí z  jednotlivých slovenských komunít a ich interakcii. Vyučovanie vo forme dielní má viacero modulov: 1. Vlastiveda (dejiny Slovákov), 2. Ľudová kultúra (folklór), 3. Slovenský jazyk, 4. Umenie. Cieľová skupina, ktorej je projekt určený, sú deti vo veku 5 až 14 rokov, deti z územia Čiernej Hory.

Doterajší prednášatelia na LŠSV boli Helena Ľos-Ivoríková (Bratislava),  Ján Slávik a Júlia Sláviková (Kysáč), Jana Kopčoková-Gániová (Petrovec), Alena Litavská (Stará Pazova), Anna Pudmerická (Bratislava), Pavel Matúch (Nový Sad), Mária Hlavatá (Kovačica), Blaženka Anušjaková (Petrovec), Jasmina Čriepková-Radulovićová (Nový Sad).

Účastníci a vedúci Letnej školy 2018

Výučba je zameraná na rozširovanie slovnej zásoby v slovenskom jazyku a spoznávanie slovenskej vlastivedy a kultúry. Každý rok školu navštívi 15 až 30 žiakov. Najnovšia sa konala 28. júla 2018 na Základnej škole Đ. Prelevića v meste Ubli. Lektorkou bola Mária Hlavatá-Husáriková  (MODUL Výtvarné umenie, Kovačická kreatívna škola), ktorá učila deti maľovať krajinky a vytvárať vlastné magnetky.

Prínosom školy sú nové vedomosti pre účastníkov. Okrem iného prichádza aj k interakcii detí a mládeže s prednášateľmi a k formovaniu nových priateľstiev medzi účastníkmi školy. Však v názve organizácie je slovo „priateľstvo“ a Letná škola slovenskej vlastivedy potvrdzuje, že skutočne šíri aj ozajstné a úprimné priateľstvo.

Michal Spevák