Matica slovenská z Rijeky na Porto Etno 2022

Miloslav Strehársky

 

V  Rijeke sa v dňoch  9. až 11. júna uskutočnil piaty Porto Etno 2022 – festival svetovej hudby a gastronómie, ktorého nositeľom sú spoločenstvá rijeckých národnostných menšín a prisťahovalci do Rijeky. Myšlienkou festivalu je prezentovať etnohudbu a gastronómiu krajín, ktorých menšiny pôsobia v Rijeke a Prímorsko-gorskokotarskej župe, ako aj svetovú hudbu a gastronómiu, s ktorou sa stretávame v dôsledku migrácie a globalizačných trendov. Súčasťou festivalu boli hudobné, gastronomické a folklórne  vystúpenia pre všetkých obyvateľov Rijeky, ako aj pre dočasných spoluobčanov z Chorvátska, regiónu, Európy a sveta.

Hudobný program festivalu viedla vo štvrtok 9. júna Amira Medunjaninová, jedna z najznámejších interpretiek tradičnej bosniackej hudby a speváčka, meno ktorej sa stalo synonymom pre sevdah a sevdalinku. Sprevádzal ju miestny Porto Etno orchester, ktorý vedie multiinštrumentalista Zoran Majstorović. Druhý deň Porto Etno festivalu bol vyhradený pre vystúpenie profesionálnych hudobníkov z iných častí sveta, ktorí žijú a pracujú v Rijeke, kde vystúpili s Porto Etno orchestrom. Pod spoločným menom Rijeka’s Music Expats, tu vystupovali hudobníci z Jordánska, Španielska, Azerbajdžanu, Iránu a Turecka a priniesli rijeckému publiku nádych inštrumentálnej sviežosti so špeciálnym hosťom, tureckým hudobníkom Ahmetom Baranom, virtuózom  na arabskom strunovom  hudobnom  nástroji Qanun. S cieľom spojiť hudobníkov a vytvoriť nový zaujímavý obsah naznačili Rijeka’s Music Expats aj vytvorenie novej Porto Etno tradície, ktorej rijecké publikum hlasno tlieskalo výkrikmi a potleskom.

Gastronomický program festivalu Porto Etno, ktorý vždy priťahoval početné publikum, na festivale dva roky chýbal pre pandemickú situáciu, no v tomto ročníku sa opäť konal v sobotu 11. júna na Námestí rijeckej rezolúcie. Gastronomický  program propagoval kulinársku  rozmanitosť  Rijeky a okolia, ale aj zaujímavé exotické  kuchyne s indickými, madagaskarskými, trinidatskými, tobagoskými, talianskymi a filipínskymi exotickými špecialitami. V jednom zo stánkov národnostných menšín pôsobiacich v Rijeke a v Prímorsko-gorskokotárskej župe mohli včera mnohí návštevníci ochutnať jedlá, ktoré pre návštevníkov pripravili rôzne národné špeciality. Rôzne stánky ponúkali paletu bohatej na vône a chute národných jedál a špecialít z Macedónska, Talianska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Slovenska, Trinidadu a Tobaga, Slovinska, Filipín, Ukrajiny, Českej republiky, Albánska, Srbska, Ruska, Kanady a rómskych kuchárov. Na gastroprograme mala podiel aj Matica slovenská z Rijeky. Usilovné ruky členiek MS z Rijeky prichystali: kapustnicu, bryndzové halušky, pirohy, parené buchty, zemiakové placky, marhuľový koláč a syrové korbáčiky. Stánok, kde ponúkali svoje špeciality, bol po celý čas hojne navštevovaný.

Stánok MS z Rijeky s gastronomickou ponukou

Festival navštívil veľký počet domácich ľudí, ako aj turistov, ktorí  boli v ten deň v Rijeke, takže ponúknuté pochúťky boli pomerne rýchlo skonzumované. Aj tento rok mal samotný festival humanitárny charakter, preto bude celý výťažok z predaja stravných lístkov venovaný Kancelárii UNICEF v Chorvátsku, ktorá financie použije na realizáciu programov na podporu detí a rodín na Ukrajine. Spolu s gastronomickým programom v kultúrno-umeleckom  programe sa zúčastnili: MS z Rijeky, Talianska spoločnosť z Rijeky,  Kultúrna spoločnosť Rusínov a Ukrajincov Rušnjak PGŽ, Kultúrna a umelecká spoločnosť Sevdah z Rijeky, Bosnianske národné spoločenstvo z Rijeky, Macedónska kultúrna spoločnosť Ilinden z Rijeky, Slovinský dom KPD Bazovica z Rijeky, Súbor Montenegrini z Rijeky, Albánska spoločnosť PGŽ, Češká beseda z Rijeky, SKD Prosvjeta z Rijeky, hostia Demokratického zväzu Maďarov z Barane a folklórny súbor Rijecke Palade z Rijeky. Rijecká matica sa zúčastnila s folklórnou skupinou Slovenka, ktorá pȏsobí pod vedením Margity Rekićovej Grolmusovej a Laury Mandekićovej, a predviedla tradičný žartovný tanec Šimy-Šimy, a potom matičiarka Marienka Šikićová pobavila publikum hrou na gitare a spievaním dvoch pesničiek: Horela lipka horela a Když jsem já šel kolem panské záhrady.

Vystúpenie FS Slovenka Matice slovenskej z Rijeky

Môžeme už len dospieť k záveru, že Porto Etno 2022 festival pretvoril koncept Prístavu rozmanitosti na jedinečný zážitok. Rytmy, melódie, príchute a vȏne rȏznych svetových kultúr počas druhého víkendu v júni dali Rijeke punc centra svetovej kultúry.

Autor fotografií: Olga Strehárska