Matica slovenská z Rijeky na Porto Etno 2022

Miloslav Strehársky   V  Rijeke sa v dňoch  9. až 11. júna uskutočnil piaty Porto Etno 2022 – festival svetovej hudby a gastronómie, ktorého nositeľom sú spoločenstvá rijeckých národnostných menšín a prisťahovalci do Rijeky. Myšlienkou festivalu je prezentovať etnohudbu a gastronómiu krajín, ktorých menšiny pôsobia v Rijeke a Prímorsko-gorskokotarskej župe, ako aj svetovú hudbu a gastronómiu, s Prečítať viac o Matica slovenská z Rijeky na Porto Etno 2022[…]

Slovensko – partnerská krajina na 26. medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave

Tatjana Seničaninová V dňoch 9. až 11. septembra sa v Lepoglave konal 26. medzinárodný festival čipky Lepoglava 2022. Tohtoročný festival na tému Čipka a umenie bol hostiteľom početných chorvátskych čipkárskych združení, škôl ako aj združení z ôsmich krajín: Maďarska, Slovinska, Belgicka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Malty, Talianska a Slovenska, ktoré malo tento rok osobitné miesto a Prečítať viac o Slovensko – partnerská krajina na 26. medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave[…]

Slovenské kultúrne centrum Našice obnovilo Memorandum o spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a predstavilo výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku

Sandra Kráľová-Vukšićová Pri príležitosti 30. výročia Zväzu Slovákov v Chorvátsku Slovenské kultúrne centrum Našice vo vlastnom výstavnom priestore sprístupnilo 11. júna 2022 verejnosti výstavu Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku Osobnosti Chorvátov na Slovensku. Úvod výstavy sa niesol v znamení obnovenia Memoranda o spolupráci medzi Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku Prečítať viac o Slovenské kultúrne centrum Našice obnovilo Memorandum o spolupráci so Slovenským národným múzeom – Múzeom kultúry Chorvátov na Slovensku a predstavilo výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku[…]

Zväz Slovákov v Chorvátsku tridsaťročný

Zuzana Pavelcová Takmer päťtisícovú menšinu Slovákov v Chorvátsku kultúrne zastupuje Zväz Slovákov v Chorvátsku. Pod jeho gesciou pracuje 15 slovenských matíc (MS Rijeka, MS Záhreb, MS Lipovľany, MS Meďurić, MS Míľovce, MS Jakšić, MS Zokov Gaj, MS Markovec, MS Jelisavec, MS Josipovec, MS Jurjevec, MS Osijek, MS Soľany, MS Ilok a MS Radoš) z piatich žúp dnešného Chorvátska. Prečítať viac o Zväz Slovákov v Chorvátsku tridsaťročný[…]

Dni slovenskej kultúry – Rijeka 2019

Matica slovenská v Rijeke za spolupráce so Zväzom Slovákov v Chorvátsku a s predstaviteľkou slovenskej národnostnej menšiny (SNM) v Primorsko-goranskej župe (PGŽ) zorganizovala aj tohto roku, od 13. do 15. júna, v poradí už 19. Dni slovenskej kultúry – Rijeka 2019 s medzinárodnou účasťou. Slováci počas týchto dní predstavujú obyvateľom mesta a jeho návštevníkom svoju kultúru a dedičstvo. Podujatie sa uskutočnilo s podporou Prečítať viac o Dni slovenskej kultúry – Rijeka 2019[…]