Slovensko – partnerská krajina na 26. medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave

Tatjana Seničaninová

V dňoch 9. až 11. septembra sa v Lepoglave konal 26. medzinárodný festival čipky Lepoglava 2022. Tohtoročný festival na tému Čipka a umenie bol hostiteľom početných chorvátskych čipkárskych združení, škôl ako aj združení z ôsmich krajín: Maďarska, Slovinska, Belgicka, Poľska, Bosny a Hercegoviny, Malty, Talianska a Slovenska, ktoré malo tento rok osobitné miesto a zastúpenie ako partnerská krajina.

Ukážka čipkárskej práce zo Slovenska

Festival otvoril osobitný poradca pre kultúru prezidenta Chorvátskej republiky Zorana Milanovića Zdravko Zima, za prítomnosti vyslanca predsedu vlády Chorvátskej republiky Andreja Plenkovića varaždinského župana Anđelka Strička a zástupcov početných ministerstiev a parlamentných poslancov. Hostiteľovi primátorovi Marijanovi Škvarićovi a prítomným sa v mene partnerskej krajiny prihovoril Zdenko Galbavý, zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe.

Primátor mesta Lepoglava Marijan Škvarić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kráľová-Vukšićová a zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe Zdenko Galbavý pri obhliadke výstavy This is Slovakia

Celkovo 11 čipkárskych spolkov prezentovalo čipkárske umenie z celého Slovenska. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe priblížilo krásy a výdobytky Slovenska návštevníkom festivalu prostredníctvom výstavy This is Slovakia (Ovo je Slovačka), ako aj možnosť ochutnávky slovenských vín spojených s prezentáciou tradičných slovenských a lepoglavských jedál.

Primátor mesta Lepoglava Marijan Škvarić, riaditeľka Slovenského kultúrneho centra Našice Sandra Kráľová-Vukšićová a zástupca veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe Zdenko Galbavý pri obhliadke výstavy This is Slovakia

Vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave sa členovia Univerzitného folklórneho spolku Mladosť z Banskej Bystrice zúčastnili prezentácie Slovenskej republiky výborným, zaujímavým a osobitným scénickým vystúpením. Program Miesto na zemi – obrazy z Dolnej zeme, v scénickej a tanečnej gescii umeleckého vedúceho a choreografa Dr. Martina Urbana, stvárňuje stáročnú slovenskú históriu vysťahovalectva a boj o prežitie Slovákov vysťahovaných na Dolnú zem, teda aj do Chorvátska. Na tanečno-hudobnom programe sa po prvýkrát zúčastnili členky Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského s prezentáciou časti svadobného obradu čepčenia mladuchy. Úspešná a pozoruhodná scénická prezentácia partnerskej krajiny na 26. medzinárodnom festivale čipky v Lepoglave vyvrcholila prednesom piesne Chodila dievčina venovanej všetkým, nielen prítomným čipkárom.

Účastníci festivalu z Matice slovenskej Ilok, Matice slovenskej Josipovec, Matice slovenskej Jurjevec Punitovsky a Slovenského kultúrneho centra Našice s umeleckým vedúcim a choreografom UFS Mladosť Martinom Urbanom a zástupcom veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe Zdenkom Galbavým a jeho manželkou Tatianou Galbavou.

Na tohtoročnom medzinárodnom festivale čipiek mala zastúpenie aj slovenská národnostná menšina v Chorvátsku, ktorá sa zúčastnila festivalu v organizácií Slovenského kultúrneho centra Našice. Počas dielní ručných prác predstavili svoje diela členky troch slovenských matíc. Kristína Mudrochová, Adriana Mudrochová a Vierka Zajacová z Matice slovenskej v Iloku prezentovali umenie práce s vlnou, Zrinka Pajesková, Štefanija Kaniseková a Katica Kuricová z Matice slovenskej v Josipovci vo svojom stánku vystavovali vyšívané obrusy a utierky, háčkované ručné práce a predmety zdobené špagátom, kým Vera Majdišová, Marija Kristeková a Željka Kolariková z Matice slovenskej v Jurjevci Punitovskom prezentovali prevažne dekoratívne predmety zo šúpolia.

Členky Slovenského kultúrno-umeleckého spolku bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského Štefanija Kaniseková a Zrinka Pajesková účinkujúce v programe Miesto na zemi – obrazy z Dolnej zeme

Výstava v gescii Slovenského kultúrneho centra Našice Textilné nápisové nástenky – výtvarné prejavy našich babičiek našla svoje miesto v Pavlínskom kláštore mesta Lepoglavy, kde bola prezentovaná popri už spomínanej výstave This is Slovakia. Čipka sa totiž tradične používala na zdobenie obruby textilných kuchynských utierok s nápismi a poučeniami, a zaujímavosťou je, že lemovanie jednej z Lipovlian bol zdobený práve paličkovanou čipkou, ktorá je charakteristická pre Lepoglavu, ale aj rôzne oblasti Slovenska.

UFS Mladosť z Banskej Bystrice spolu s divákmi

Z festivalu, ktorý sa konal pod vysokou záštitou prezidenta Chorvátskej republiky Zorana Milanovića a pod záštitou ministerstiev kultúry a médií, turizmu a športu a poľnohospodárstva, Chorvátskej komisie pre UNESCO, Chorvátskeho turistického spolku, Varaždínskej župy a mesta Lepoglava, účastníci odišli bohatší o nové priateľstvá ktoré, v prípade, že sa plány a predpoklady splnia, prerastú do nových medzinárodných projektov a prepájania rodinných príbehov a osudov nielen Slovákov, s hľadaním ich domoviny prostredníctvom vysťahovalectva.