Medzi Slovákmi vo Švajčiarsku

Slovenský svetový kalendár zavítal v júni 2019 aj medzi krajanov vo Švajčiarsku. V malebnom mestečku Arzier-Le-Muids na kopci nad Ženevou oslavovali 15. júna Deň fontán, svojrázny sviatok mestečka, a na stánkoch sa, pravdaže, vyskytol aj náš Slovenský svetový kalendár, ktorému sa potešili najmä naši krajania zo Ženevy. Na svoj stánok nás prijal Peter Leščanský a hostiteľom nám bol Tibor Strahle. Zároveň bola aj vernisáž obrazov akademického maliara Michala Ďurovku z Kysáča v Slovenskej galérii (Slovaque galerie). Ďalší pekný príklad krajanskej spolupráce.