MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU Jánošíkov dukát (Jubilejný XX. ročník 3. – 5. 8. 2018)

Slovenská menšina v Českej republike udržiava a rozvíja svoju kultúrnu a jazykovú identitu rôznymi formami. Jednu z rozhodujúcich tvorí tradičná ľudová kultúra, ktorú rozvíjajú najmä  folklórne súbory. V rôznych mestách ČR pôsobia folklórne súbory, ktorých členovia sa venujú slovenskému folklóru. Ich aktivity si zaslúžia  nielen obdiv a úctu, ale i ochranu a podporu. Prostriedkom takejto podpory je aj Medzinárodný festival slovenského folklóru „Jánošíkov dukát“, ktorý je významným príspevkom k uplatňovaniu zásad UNESCO „Odporučenie k ochrane tradičnej ľudovej kultúry a folklóru“ z roku 1989.

Poslaním festivalu je rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre svojho národa, podnecovať tvorivé schopnosti aktivistov folklóru žijúcich a pôsobiacich v ČR; vytvoriť priestor pre rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi folklórnymi súbormi z rôznych krajín, najmä však z krajín Vyšehradskej štvorky; prehĺbiť vzájomné kontakty medzi folklórnym hnutím na Slovensku a folklórnym hnutím v Českej republike, oboznámiť širokú divácku verejnosť s tvorbou folklórnych súborov, ktoré rozvíjajú a uchovávajú slovenské ľudové umenie. V neposlednom rade vytvoriť platformu k nadväzovaniu medzinárodných kontaktov so súbormi v zahraničí, ktoré rozvíjajú a spracovávajú slovenské ľudové umenie.

Súčasťou programu festivalu je už od prvého ročníka aj jarmok ľudových remesiel. Ukážky tradičných ľudovoumeleckých remesiel sú obohatením pre návštevníkov festivalu, ktorým poskytuje príležitosť vidieť na vlastné oči prácu majstrov ľudového remesla. Zámerom nie je len poskytnúť priestor na prezentáciu výrobcom ľudovo-umeleckých predmetov, alebo oživenie výroby, ale povýšiť ju na príležitosť k obohateniu domácich aj zahraničných návštevníkov o poznanie krásy tradičnej ľudovo-umeleckej výroby a vnímať ju ako nenahraditeľné ľudové kultúrne bohatstvo.

Pre návštevníkov festivalu pripravujeme aj gastronomické špeciality a tradičné jedlá z Maďarska, Poľska, Slovenska i z Českej republiky.

Súčasťou festivalu sú od roku 2010 výstavy umeleckých diel (obrazy, koláže, fotografie), ktoré sa svojím obsahom a tematikou viažu k Slovensku a slovenskému folklóru.

Spracovávanie a interpretácia jednotlivých foriem tradičnej ľudovej kultúry privádza súčasného človeka ku koreňom jeho bytia. Dáva človeku pocit kontinuity a zmyslu vlastného života. Ľudové umenie v sebe skrýva trvalé, pozitívne mravné hodnoty, patrí všetkým bez rozdielu národnosti, rasy alebo náboženstva.

Záverečný tanec všetkých účastníkov festivalu Jánošíkov dukát

Organizátori  Medzinárodného festivalu slovenského folklóru:

Jánošíkov dukát, zapsaný spolek, Brno

Folklorní spolek Púčik, Brno

Obec Slovákov v Českej republike, Praha

Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm

 

Spoluorganizátori:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Folklórna únia Slovenska

Slovenský inštitút Praha

 

Vlastimil Fabišik,

riaditeľ MFSF Jánošíkov dukát

Chodská 2829/19i

612 00 Brno

Česká republika

Tel. +420 603 445 279

Mail: fabisik@atlas.cz

Web: www.janosikovdukat.cz

FB: https://www.facebook.com/MFSF-Jánošíkov-dukát-879904672113004