O nás – Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa a Tomasa Tranströmera v Štokholme

Kultúrna spoločnosť existovala od roku 2003 pod menom Kultúrna spoločnosť priateľov Milana Rúfusa. Roku 2015, keď nás navždy opustil Tomas Tranströmer, člen našej spoločnosti, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a dobrý priateľ pána Rúfusa, sme sa premenovali tak, ako to uvádzame v nadpise. Chceli sme sa trocha popýšiť menom nášho člena, svetoznámeho poeta, ktorého básnickú tvorbu sme milovali tak ako aj jeho samotného.

V mnoho-jubilejnom roku 2018 plánujeme v decembri osláviť naše pätnáste polojubileum spolu s nedožitými 90-tinami Milana Rúfusa (narodil sa 10. decembra 1928).

Záber z podujatia

Vo Švédsku je spoločnosť zaregistrovaná ako občianske združenie. Hlboko sme si vedomí toho, že Milan Rúfus bol a zostáva jedným z najväčších slovenských básnikov. Mali sme s ním, a s manželkou Magdou a dcérou Zuzkou stále máme pravidelný kontakt, sú našimi členkami. Predsedníčka spoločnosti je totiž Slovenka a snaží sa udržiavať kontakty s čestnými členmi zo Slovenska. S dovolením pána Rúfusa preložila niektoré básne z dvoch básnických zbierok do švédčiny. Pôvodne sme mali v úmysle pána Rúfusa vo Švédsku zviditeľnovať ako básnika a mnohoročného slovenského kandidáta navrhovaného na Nobelovu cenu.

S Milanom Rúfusom

Viacerí členovia spoločnosti pracujú spolu už skoro dvadsať rokov. Najskôr sme účinkovali ako amatéri a profesionáli v Štokholmskom mestskom divadle v Sätre. Prekladali sme, písali poéziu a prózu, prednášali a hrali divadlo. Prednášali sme teda naše pôvodné preklady básní ale, samozrejme, aj iné, nami vybrané texty a divadelné hry. Po zaniknutí divadla zostala menšia skupina nadšencov, Švédov a Slovákov, ktorí sa rozhodli v príjemnej a priateľskej atmosfére pracovať ďalej.

Naďa Gyllenhammarová

Dnes stále prednášame a pokúšame sa publikovať básne. Koncentrujeme sa najmä na to, čo je cieľom našej činnosti. V stanovách to máme zakotvené takto: „Chceme podporovať a prehlbovať znalosti o slovenskej kultúre vo Švédsku a opačne o švédskej kultúre, literatúre a predovšetkým poézii na Slovensku.“ Musíme sa pochváliť, že je to unikátny prínos, pretože zo slovenčiny do švédčiny nebolo z poézie do roku 2012 nič preložené. Slovenská kultúra je vo Švédsku stále veľkou neznámou. Predsedníčka Naďa Gyllenhammarová urobila v tomto smere prvý krok. Preložila a v spolupráci s niektorými členmi spoločnosti sa podarilo aj vydať prvú dvojjazyčnú básnickú zbierku pána Jozefa Leikerta Dotyky duše.

Naďa Gyllenhammarová