Slovenčina v Mníchove

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove pri Slovensko-nemeckom kultúrnom klube zabezpečuje rôzne akcie pre deti a rodiny s deťmi, ktoré sú zamerané na vytváranie slovenských priateľstiev, zlepšovanie komunikácie v slovenčine a budovanie vzťahu k Slovensku. Centrum sa aktívne venuje práci so slovenskými deťmi a mládežou žijúcou v Mníchove.

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove organizuje pre slovenské rodiny spoločné víkendové akcie, napr. Slovenčina na dedine

Vyučovanie slovenčiny a detské dielne

Každý piatok podvečer zaznieva v kultúrnom centre Gorod v Mníchove slovenčina. Spoločne sa tam stretávajú malí aj veľkí školáci. Vyučovanie pre najmenších od 4 rokov je zamerané na vytváranie základnej slovnej zásoby v slovenčine formou hier, básničiek, pesničiek a riekaniek. Predškoláci a školáci sa učia slovenčinu, vlastivedu a prírodovedu. Okrem komunikácie v slovenčine sa učia aj čítať a písať po slovensky. Súčasťou vyučovania sú aj reálie Slovenska a jeho história. Napriek tomu, že deti majú za sebou celý týždeň nemeckej školy, krúžky a športové aktivity, prichádzajú na vyučovanie slovenčiny ochotne, pretože tam majú svojich slovenských kamarátov. Raz mesačne si deti na slovenských ľudových dielňach môžu vyskúšať rôzne slovenské remeslá a zoznámiť sa so slovenským folklórom. Spolu s učiteľkami deti spievajú a tancujú. Okrem slovenských pesničiek a ľudového tanca deti nacvičujú aj divadlo. Dielne sú zamerané aj na slovenské tradície spojené s fašiangami, Veľkou nocou, či Vianocami. Počas víkendov sa organizujú rôzne spoločné akcie, ako napr. návštevy divadla, kina, zoo a návšteva múzeí. Cez prázdniny sa deti v sprievode našich pedagógov zúčastňujú na vzdelávacích aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: v lete na tábore Učíme sa o Slovensku po slovensky a v zime na lyžiarskom výcviku Slovenčina na svahu.

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove organizuje pre slovenské deti v spolupráci so slovenskou reštauráciou v Echingu každoročnú akciu Privítanie Mikuláša

Slovenské dni v Echingu

Každoročne sa  malí aj veľkí Slováci stretávajú na spoločných slovenských dňoch v reštaurácii Slovákov Ivaškových v Echingu pri Mníchove. Okrem dobrého slovenského jedla a milého personálu ich tam vždy čakajú aj aktivity pre deti, ktoré sú zamerané na zdokonaľovanie slovenčiny. V lete na malých aj veľkých čaká neďaleké jazero, množstvo ihrísk a milé učiteľky z vyučovania slovenčiny v Mníchove, ktoré si pre nich vždy prichystajú množstvo ručných prác, hier a súťaží. V jeseni sa zase tešia na chutné kačacie hody. No a v decembri spoločne vítajú slovenského Mikuláša, ktorý nechodí s palicou, ale  s hokejkou a veľkým vrecom naplneným darčekmi. Deti vždy pripravujú spolu veľa  darčekov – maľujú poháre, tašky, vyrábajú obrázky a pohľadnice. Nechýbajú ani športové súťaže, či stolnotenisový turnaj.

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove organizuje pre slovenské deti detské dielne: hosťami na jedných z nich boli Oľga Feldeková, Eňa Vacvalová a Sima Martausová

Spoločné výlety, stanovačka a turistika

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove organizuje pre rodiny s deťmi spoločné výlety do prírody, víkendové výlety na farmu, či výlety na hrad. Na konci školského roka sa vždy všetci tešia na spoločnú slovenskú stanovačku. Cieľom týchto akcií je utužovanie slovenských priateľstiev nielen medzi deťmi, ale aj medzi dospelými. Pre mnohé rodiny je to jediná možnosť stretnúť sa a rozprávať po slovensky. Ale aj pre rodiny, ktoré sú v Mníchove iba krátky čas, sú tieto stretnutia veľmi cenné a prínosné. Centrum vytvára priestor na výmenu skúseností a rád, že pomáha novým rodinám k lepšiemu začleneniu sa do nemeckého života v Mníchove.

Slovenský divadelný deň

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove pri SNKK zorganizovalo v júli 2018 prvý ročník  Slovenského divadelného dňa. Pre malých divákov bolo pripravené popoludnie s Jankom Hraškom. Pani učiteľky Jarka a Monika vytvorili spolu s deťmi prstové bábiky Janka Hraška a vytvorili si aj scénu k tejto divadelnej hre. Poobede nasledovalo divadelné predstavenie v podaní slovenských bábkohercov. Hru režíroval Robo Erby a Janka Hraška výborne zahrala Zuzka Erby. Obaja herci boli v roku 2014 ocenení cenou Phönix, ktorú udeľuje mesto Mníchov. Divadelná hra bola obohatená slovenskými pesničkami a autentickými sloven­skými ľudovými predmetmi: koberec, fujara, krpce, čepiec, krčah.

Po detskom predstavení pokračoval Slovenský divadelný deň v Mníchove večerným predstavením Fotrovci a teenageri, komédiou o rodičoch (hlavne o otcovi) a tínedžerovi zmietaného pubertou, láskou, hormónmi a hlavne vzťahom s otcom. Videli sme vtipný príbeh o láske, dospievaní a živote poprepletaný pravdivými situáciami zo života medzi dospievajúcim synom a otcom. Príbeh, v ktorom sa nájde každý tínedžer, rodič, ale aj každý dospelý. V hre sa predstavili  slovenskí herci Braňo Bajúz v úlohe otca, mladý herec Samuel Gonda ako Peter a herečka Lucia Hrašková ako Peťova priateľka Lucia. Ďakujeme Divadelnému svetu za super predstavenie.

Veľké poďakovanie patrí celému učiteľskému kolektívu a všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa starajú o to, aby slovenčina v Mníchove nezanikla.

Jarmila Buchová
Jarmila.buchova@gmail.com

Tento záznam bol publikovaný v Nemecko a označený . Uložiť odkaz do záložiek.