Verejnoprávny rozhlas, televízia a ich internetové stránky

Všetky autochtónne národnostné skupiny v Rakúsku sú aktívne v rozhlase, televízii, ako aj na internete.V zákone národnostných skupín z roku 1976 je okrem iného zakotvená povinnosť ORF (Rakúsky verejnoprávny rozhlas a televízia) vyhradiť pre uznané národnostné skupiny mediálny priestor na vysielanie v ich materinských jazykoch. Po dlhoročnom pôsobení redakcií burgenlandských Chorvátov či Slovincov v Korutánsku oslavujú aj relácie slovenskej a českej národnostnej skupiny na ORF tohto roku (2019) už ich 15. jubileum.

Slovenská redakcia začínala svoju prácu v roku 2004 dvomi rozhlasovými reláciami. Rádio Špongia bolo určené hlavne pre mladšiu generáciu. Témam pre dospelých sa hneď od začiatku venovalo Rádio Dia:tón. Spočiatku sa obe relácie vysielali na stredných vlnách 1476. V priebehu rokov prišlo k určitým programovým zmenám a v súčasnosti vysiela Rádio Dia:tón svoje príspevky vždy v pondelok o 21,40 na frekvencii 94,7 na Rádiu Burgenland, ako aj cez internetové rádio oe1campus. Rozhlasové relácie v slovenčine trvajú 20 minút.

Pred desiatimi rokmi do aktivít našej redakcie vo Viedenskom rozhlase pribudla produkcia televízneho magazínu České ozvěny/Slovenské ozveny. Jeho prvé vydanie bolo na ORF2 odvysielané v auguste roku 2009. Relácia sa od začiatku vysiela o 13,05 v druhú nedeľu každého párneho mesiaca. Jazykmi magazínu sú rovnakým dielom slovenčina a čeština, ale nemecké titulky ich dopĺňajú a oslovujú tým aj záujemcov z radov rakúskeho publika. Duo moderátoriek sa divákom v každej relácii prihovára z inej zaujímavej lokality vo Viedni a jej okolia.

V redakcii sa v programoch snažíme pokryť široké spektrum tém. Od tých vážnejších, akými sú napríklad potreba reformy zákonov týkajúcich sa národnostných skupín v Rakúsku, postavenie Slovákov v Rakúsku, či snahy o zachovanie ich materinského jazyka až po rozhovory s umelcami, spisovateľmi alebo záznamy z rôznych kultúrnych či športových podujatí, o ktoré nie je vo Viedni vďaka geografickej blízkosti k Bratislave núdza. Výročia významných udalostí zohrávajú taktiež veľkú úlohu vo výbere pripravovaných tém.

Producentom slovenských relácií je časť tímu redakcie národnostných skupín vo Viedenskom rozhlase pod vedením mediálne veľmi skúseného Serdara Erdosta. Autorkou väčšiny textov a moderácií je Yvonne Strujić-Erdost a mojou úlohou je ich zredigovanie či preklad. Všetky naše príspevky sa dajú vypočuť či pozrieť on demand v archíve na internete na: https://volksgruppen.orf.at/slovaci. Na tejto stránke okrem toho pravidelne publikujeme tipy na rôzne podujatia pre Slovákov v Rakúsku, ako aj aktuálne správy o cezhraničných projektoch či kultúrnej výmene medzi oboma susednými krajinami. Veľkou súčasťou zverejňovaných správ na našej stránke je aj politika s dôrazom na život a aktuálne problémy menšinového obyvateľstva v Rakúsku, ale aj na Slovensku.

Priestor pre Slovákov v rakúskych verejnoprávnych médiách sa v marci tohto roku opäť trošku rozšíril. Na internete bol v rámci Tvthek.ORF.at sprístupnený videoarchív, Volks-gruppen in Österreich/Národnostné skupiny v Rakúsku, zaoberajúci sa súčasnosťou, ako aj dejinami kultúry Slovákov. Hlavnou črtou a veľkým prínosom tohto archívu je, že ponuka príspevkov nie je, na rozdiel od on demand archívu, časovo limitovaná. Iniciátorom projektu, ktorý sa týka všetkých šiestich autochtónnych skupín v Rakúsku: Slovákov, Čechov, Maďarov, Rómov, Slovincov a burgenlandských Chorvátov, bola Publiková rada ORF. Neustále rozširujúci sa archív začínal v marci s 87 videami, staršími i novými, z nich sa 9 príspevkov venovalo Slovákom žijúcim hlavne vo Viedni, v Burgendlande a v Dolnom Rakúsku a ich snahám integrovať slovenskú kultúru a jazyk do každodenného moderného života.

Politicky aktívni členovia národnostných skupín v Rakúsku sa zas snažia okrem iného aj o zvýšenie podielu ich vysielacieho času vo verejnoprávnych médiách. Dúfajme, že sa im to podarí.

 

Miriam Spring