Propagácia slovenskej kultúry a tradícií na Ukrajine Užhorodským spolkom Slovákov

Užhorodský spolok Slovákov bol založený a zaevidovaný Užhorodským mestským úradom v roku 1996. Počas svojej existencie vykonal veľký kus práce z hľadiska propagandy slovenskej kultúry a tradície, najmä v Zakarpatskej oblasti, kde je kompaktne obývaná slovenská menšina. Podľa posledného sčítania ľudu (ktoré bolo vykonané asi pred 20 rokmi) na Ukrajine k slovenskej menšine sa hlásilo blízko 8 tisíc Slovákov, Prečítať viac o Propagácia slovenskej kultúry a tradícií na Ukrajine Užhorodským spolkom Slovákov[…]

Jedinečnosť, originalita a esencia tvorby Lucie Kubicovej-Torchio

Lucia Kubicová-Torchio, slovenská výtvarníčka z Turína, triumfovala v súťaži Každý deň je Deň Zeme v Galérii J. Kollára v Banskej Štiavnici. Pozoruhodný a cenný úspech dosiahla Lucia Kubicová-Torchio, slovenská krajanka z talianskeho Turína, pôvodným povolaním architektka – pamiatkarka, zároveň ale aj výtvarníčka prejavujúca sa vo viacerých žánroch umenia. Lucia, rodená Bratislavčanka, ktorá okrem svojej umeleckej Prečítať viac o Jedinečnosť, originalita a esencia tvorby Lucie Kubicovej-Torchio[…]

O nás – Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa a Tomasa Tranströmera v Štokholme

Kultúrna spoločnosť existovala od roku 2003 pod menom Kultúrna spoločnosť priateľov Milana Rúfusa. Roku 2015, keď nás navždy opustil Tomas Tranströmer, člen našej spoločnosti, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru a dobrý priateľ pána Rúfusa, sme sa premenovali tak, ako to uvádzame v nadpise. Chceli sme sa trocha popýšiť menom nášho člena, svetoznámeho poeta, ktorého básnickú Prečítať viac o O nás – Kultúrnej spoločnosti priateľov Milana Rúfusa a Tomasa Tranströmera v Štokholme[…]

Významné pozvanie do Bundeshause pri príležitosti 50. výročia príchodu Slovákov do Švajčiarska po roku 1968

Nie pre každého, či už doma, alebo v cudzine, je historická udalosť nášho štátu z roku 1968 zaujímavá. Možno i my v mladom veku sme nie vždy s pozornosťou počúvali o hrôzach veľkých svetových vojen, nechápali sme strach, obavy. Nezazlievam preto dnes mladým ľuďom ľahostajnosť počúvania, sledovania, čítania politickej, kultúrnej a morálnej zmeny nášho bývalého štátu. Prečítať viac o Významné pozvanie do Bundeshause pri príležitosti 50. výročia príchodu Slovákov do Švajčiarska po roku 1968[…]

Slovenská hudba vo Vojvodine – V ústrety 15. ročníku konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Slovenská hudba vo Vojvodine vždy bola komplexným systémom, ktorý v sebe zahŕňal rôzne žánrovo-tematické rozdelenia a v ich rámcoch aj skladateľské, interpretačné, reprodukčné, dokumentačné, výskumné, publicistické a mnohé iné aspekty. Tento pestrý svet, ktorý bol pre mnohých zdrojom uspokojovania estetických potrieb, ktorý symbolizoval všeobecne uznávané hodnoty a rovnako tak aj vitalitu komunity Slovákov v inoetnickom Prečítať viac o Slovenská hudba vo Vojvodine – V ústrety 15. ročníku konferencie muzikológov a hudobných odborníkov[…]