Zaujímavé umelecké dielo v kostole v Novej Huti

Obec Nová Huta v Bihorskej župe patrí medzi významné centrá náboženského života Slovákov v Rumunsku. Na území dediny žije zhruba 1 200 obyvateľov rímskokatolíckeho vierovyznania, ktorí hovoria huťanským slovenským nárečím s prevahou hornotrenčianskych (t. j. kysuckých) prvkov. Napokon vďaka jazyku si aj napriek viac ako 200-ročnému odlúčeniu od vlastného národa cca 98 % „Huťanov“ dodnes udržalo svoju Prečítať viac o Zaujímavé umelecké dielo v kostole v Novej Huti[…]

Naše snahy v zrkadle času

K 30. výročiu obnoveného vydávania kultúrno-spoločenského mesačníka Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Naše snahy Po zániku prvého slovenského časopisu v Rumunsku Slovenského týždenníka Peter Pavel Dováľ sa rozhodol vydávať nový časopis Naše snahy – časopis Slovákov a Čechov v Rumunsku. Prvé číslo novonarodeniatka vyšlo 1. septembra 1936 ako národný, kultúrny a hospodársky časopis práve pod réžiou spomenutého Prečítať viac o Naše snahy v zrkadle času[…]

Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku

V medzivojnovom období v Rumunsku fungujú desiatky spolkov a združení, ktorých úlohou je udržiavať a rozvíjať národné povedomie Slovákov a Čechov žijúcich v Rumunsku. Po r. 1945 však nastáva takmer polstoročie úplného ticha v oblasti fungovania spolkov a združení. Po páde totalitného režimu sa opäť naskytla príležitosť myslieť a konať v prospech našich komunít a Prečítať viac o Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku[…]

Cena Samuela Tešedíka

V slovenskom zahraničí sa najčastejšie stretáme s praxou, že druhá alebo tretia generácia stráca svoj materinský jazyk, ďalšia zrejme stráca už aj slovenské povedomie, alebo ak aj ešte nejaké jestvuje, ono je veľmi chabé. V prípade slovenských dolnozemských komunít sa situácia javí inak. Aj po viac ako štvrťtisícročí žitia a bytia v tomto geografickom priestore slovenské komunity Prečítať viac o Cena Samuela Tešedíka[…]

Ondrej Štefanko (1949-2008)

Naše dejiny Do očí sa nám prach jak spánok lepí. Do uší hučia ako cepy dejiny.   Tak z dediny do dediny sme šli už dávno predtým. Hľadali sídlo aj polia neviny.   Nie hľadať začiatok si v jame, kde blato modeluje nový dom, si ale čiarať tiene dávno známe tu, v prapočiatku slova SOM, Prečítať viac o Ondrej Štefanko (1949-2008)[…]