Aktivity na obnovení MSJ

Je známe, že Matica slovenská v Juhoslávii bola založená na Národných slávnostiach v Petrovci v dňoch 14. a 15. augusta 1932, avšak jej pôsobenie nebolo kontinuitné. Z rôznych príčin bolo prerušované, takže v prvých dvoch obdobiach svojej existencie Matica aktívne pôsobila iba 12 rokov (v rokoch 1932 – 1941, a to prvých 9 rokov, s Prečítať viac o Aktivity na obnovení MSJ[…]

Slovenská hudba vo Vojvodine – V ústrety 15. ročníku konferencie muzikológov a hudobných odborníkov

Slovenská hudba vo Vojvodine vždy bola komplexným systémom, ktorý v sebe zahŕňal rôzne žánrovo-tematické rozdelenia a v ich rámcoch aj skladateľské, interpretačné, reprodukčné, dokumentačné, výskumné, publicistické a mnohé iné aspekty. Tento pestrý svet, ktorý bol pre mnohých zdrojom uspokojovania estetických potrieb, ktorý symbolizoval všeobecne uznávané hodnoty a rovnako tak aj vitalitu komunity Slovákov v inoetnickom Prečítať viac o Slovenská hudba vo Vojvodine – V ústrety 15. ročníku konferencie muzikológov a hudobných odborníkov[…]

Klenotnice ľudových tradícií alebo Pamäť generácií

Na margo výskumu Vojvodina je časť Republiky Srbsko, v ktorej žijú takmer 300 rokov v symbióze s majoritným národom Srbov národnostné menšiny Rumunov, Maďarov, Bulharov, ale i Čechov a Slovákov ako aj iných etník. Ako všetky ostatné, aj početná slovenská menšina si stáročiami až do dnešných dní zachovala svoju reč, folklór, svoje tradície. Je hrdá na svoju minulosť, zbiera, ochraňuje Prečítať viac o Klenotnice ľudových tradícií alebo Pamäť generácií[…]

Petrovské príhody a pocity

Naši vojvodinskí bratia prišli do Petrovca v roku 1745. Priviedol ich sem Matej Čáni, slobodník z Málinca. Dvadsaťosem slovenských rodín sa usadilo v osade pomenovanej po svätom Petrovi. Pochádzali z juž­nej oblasti stredného Slovenska, ale my sme na potulke stretli aj Petrovčanov, ktorí sa hlásia k Liptovu alebo k Orave. Územie, na ktorom sa dnešní Prečítať viac o Petrovské príhody a pocity[…]

Prvá prezentácia v Srbsku

Na Luciu v Starej Pazove na slávnej Hurbanovskej fare prvýkrát v Srbsku uviedli sme do života nový ročník Slovenského svetového kalendára na priestupný rok 2020. Veľkolepé jubileum, 250 rokov príchodu Slovákov do Starej Pazovy boli dostatočným dôvodom na to. Spisovateľ Miroslav Demák ho posypal cestovnými lístkami a letenkami aby ľahšie cestoval k Vám do sveta. Prečítať viac o Prvá prezentácia v Srbsku[…]