Zlatá Brána v Severnej Karolíne

Zlatá Brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde, hlava mu zojde, či je ona a či on, nepustím ho z brány von. Túto známu slovenskú ľudovú hru sme si nedávno zahrali všetci spoločne v Českej a Slovenskej škole v Severnej Karolíne, USA. Česi aj Slováci! Veľkí aj malí! Spolu sme si tak pripomenuli Prečítať viac o Zlatá Brána v Severnej Karolíne[…]

Cesta slovenskou Amerikou

Cesta slovenskou Amerikou je názov výstavy, ktorá bola otvorená v Martine 6. júna 2017 v rámci 51. ročníka Slovesnej jari, ktorú každoročne organizuje Matica slovenská. Výstava podáva pútavo slovom i obrazom informácie a fakty o ceste delegácie Matice slovenskej do USA a Kanady v roku 1936. Delegáciu tvorili tajomník Matice slovenskej Jozef Cíger Hronský a Prečítať viac o Cesta slovenskou Amerikou[…]

Kategória: USA Označené

Slovenská liga v Amerike stodesaťročná

Na margo medzinárodného vedeckého seminára Počas Slovesnej jari (2017) sa v Martine uskutočnilo množstvo zaujímavých, podnetných a hodnotných literárnych, umeleckých, vedeckých a výstavných podujatí, ktoré pripravila Matica slovenská (MS). Osobitné a popredné miesto v rámci nich zaujal medzinárodný vedecký seminár venovaný 110. výročiu založenia najvýznamnejšej krajanskej organizácie v našich národných dejinách – Slovenskej ligy v Amerike. Konal sa 7. júna 2017 Prečítať viac o Slovenská liga v Amerike stodesaťročná[…]

Kategória: USA Označené

Slovenská komunita v Severnej Karolíne

Slovenská komunita v Severnej Karolíne je v porovnaní s inými v USA pomerne mladá. Slováci sa do tejto oblasti sťahovali hlavne z iných častí Spojených štátov amerických a Kanady. V minulosti tu nevznikali výraznejšie aktivity, spolky alebo noviny. Slováci však našli k sebe cestu a stretávali sa na neformálnych stretnutiach, výletoch a oslavách. Slovenská komunita sa začala viac organizovať v máji 2007, keď bola Prečítať viac o Slovenská komunita v Severnej Karolíne[…]

Kategória: USA Označené

Vznik Slovenskej ligy v Amerike a jej činnosť do roku 1918

Na konci 19. a začiatku 20. storočia sa Slováci v Spojených štátoch amerických združovali vo viacerých spolkoch a organizáciách. V podmienkach vyspelejšieho spoločenského systému a demokratických slobôd sa rýchle dostávali na pozície vysokého uvedomenia národnej svojbytnosti. Zásluhou ich aktivít navodili z vlastných duchovných a hmotných zdrojov atmosféru, ktorá presviedčala Slovákov v starej vlasti o nemožnosti zániku národa, aj keď sa maďarské vládnuce kruhy snažili Prečítať viac o Vznik Slovenskej ligy v Amerike a jej činnosť do roku 1918[…]

Kategória: USA Označené