ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

Združenie ISEIA (International Slovak Educational Institution and Association) sídli v Luxemburgu a združuje slovenské vzdelávacie centrá z krajín západnej Európy a zo zámoria, ktoré vyučujú slovenské deti formou víkendových škôl. Do vzájomnej spolupráce sú zapojené centrá zo západnej Európy: z Nemecka, Anglicka, Írska, Islandu, Francúzska, Talianska, Belgicka, Luxemburska, Švajčiarska, Švédska, ale aj centrá zo zámoria: z Austrálie, Argentíny, USA a Kanady.

Zakladajúcimi členmi združenia sú členovia Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie pri Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí sa stretli dňa 29. 10. 2014 v Bratislave na I. zasadnutí tejto komisie. Výsledkom tohto stretnutia bolo okrem iného založenie združenia ISEIA, ktoré koordinuje spoluprácu medzi jednotlivými centrami zameranými na vzdelávanie detí Slovákov žijúcich v zahraničí v ich materinskej reči. V súčasnosti je v sieti ISEIA registrovaných 24 slovenských vzdelávacích centier a klubov v západnej Európe a zámorí (www.iseia.eu/zoznam-centier).

ISEIA realizuje niekoľko spoločných projektov, ako napr. Ahoj, kamarát, Zápisník cestovateľov, Kráľ/Kráľovná knižnice, Slovensko včera a dnes. Okrem toho, že tieto projekty sú nesmiernym prínosom pre jednotlivé deti, ktoré sa projektov zúčastňujú, je aj veľkým vkladom pri udržiavaní národného povedomia a uchovávania jazykovej a kultúrnej identity detí, ktoré majú slovenských rodičov, alebo ich predkov. Práca združenia je tým pomyselným mostom, ktorý deti stále spája s krajinou ich predkov. Najvýznamnejším a najväčším projektom združenia ISEIA je spoločný online časopis pre deti Ceruzky vo svete (www.ceruzkyvosvete.iseia.eu/ ).

Tento online časopis je jedinečný projekt, ktorého cieľom je budovanie a rozvíjanie slovenskosti v srdiečkach malých zahraničných Slovákov. Je spoločným výtvorom malých i veľkých záujemcov o náš materinský jazyk: do časopisu prispievajú učiteľky slovenčiny spolu s deťmi zo slovenských víkendových škôl vo svete. Prvé číslo časopisu vyšlo v januári 2015. Každým číslom sa časopis postupne rozrastá nielen čo do počtu strán, ale aj o nové vzdelávacie centrá, ktoré sa zapájajú do jeho tvorby.

Časopis prezentuje deťom hravou formou slovenčinu – slovenský jazyk, reálie Slovenska a slovenskú kultúru. Deti v ňom nájdu tajničky, hádanky, riekanky, príbehy i básničky. Sprievodcom časopisu je ceruzka Zuzka.

Detské ľudové dielne organizujeme ako celodennú aktivitu raz mesačne v sobotu. Deti sa hrajú na slovenských keramikárov, košikárov, drotárov, kuchárov či výšivkárov. Okrem remesiel spoznávajú aj slovenské ľudové piesne, rozprávky a rôzne ľudové zvyky typické pre jednotlivé ročné obdobia. Dielne organizujeme v priestoroch Slovenskej katolíckej farnosti.

Časopis je koncepčne rozdelený do dvoch tematických častí.

Tematická časť je rozdelená do niekoľkých rubrík, ktoré sa venujú vlastivede, prírodovede a reáliám o Slovensku. Dobre etablovanou rubrikou je Knižka Anežka, ktorá za pomoci pani psychologičky radí deťom, ako sa vyrovnať s rôznymi životnými situáciami, ako je povedzme oslava v zahraničí bez dedka a babky, rozprávanie po slovensky na verejnosti. Pekným zážitkovým spestrením sú aj cestovatelia Janka a Maťko – bábiky v slovenských krojoch, ktoré cestujú a navštevujú deti v ich slovenských „školách“. Boli už na Islande, v Írsku, Nemecku a Anglicku. Pridanou hodnotou časopisu sú aj zvukové pohľadnice Rádia Slovensko International RTVS s reportážami zo škôl, ktoré si deti vedia vypočuť priamo v časopise.

Poeticko-hudobný večer 27. 6. 2015 pod názvom „S láskou o láske“ s Adrienou Bartošovou, Štefanom Bučkom a Jurajom Burianom. Zľava do prava: Mons. Rudolf Maslák, Adriena Bartošová, Štefan Bučko, Veronika Lombardini (bývalá generálna konzulka SR v Mníchove), Viera Horch (predsedníčka SNKK Mníchov), Zuzana Miškolciová (vicekonzulka SR v Mníchove), Juraj Burian

Cieľom druhej časti „Kalendár akcií“ je prezentovať aktivity jednotlivých centier, podeliť sa, motivovať a inšpirovať deti a učiteľky iných vzdelávacích centier k podobným aktivitám. Reportážne skratky či výstižné glosy sú vždy doplnené plejádou rozmanitých fotografií a prác detí.

Časopis je dostupný vo forme PDF na internetovej stránke časopisu: http://ceruzkyvosvete.iseia.eu/home, na stránkach Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj na facebookovej stránke Slovenčina vo svete. (www.facebook.com/search/top/?q=slovencina%20vo%20svete)

Okrem detí môžu s časopisom spolupracovať aj učitelia, rodičia a všetci ostatní, ktorým záleží na rozvoji osobnosti slovenských detí vo svete.

Do čítania, milí naši malí aj veľkí krajania!

Jarmila Buchová
šéfredaktorka Ceruzky vo svete

Tento záznam bol publikovaný v Nemecko a označený . Uložiť odkaz do záložiek.