Činnosť Slovensko-nemeckého kultúrneho klubu Mníchov, založeného v roku 1974

Slovensko-nemecký kultúrny klub Mníchov pokračuje v tradícii, ktorú si v roku 1974 dali za úlohu zakladajúci členovia, tu žijúci Slováci – propagovať v Nemecku slovenskú kultúru, slovenský jazyk a zvyšovať slovenské povedomie. Šírime tieto myšlienky nielen medzi našimi krajanmi, ale aj medzi našimi priateľmi, ktorí tu žijú a sú príslušníkmi iných národov. Slovensko sa snažíme propagovať ako krajinu s bohatou kultúrou a tradíciami.

Našou snahou je pozývať zo Slovenska do Mníchova výnimočných slovenských umelcov, známych, ale aj menej známych, a ponúknuť našim krajanom obohatenie slovenskou kultúrou. Teší nás, že aj za hranicami Slovenska majú záujem o aktuálne spoločensko-kultúrne dianie, ktoré im chceme priblížiť našimi podujatiami a priamym kontaktom s umelcami. Pravidelne organizujeme hudobné podujatia, vždy s obmenou, aby sme pokryli rôzne hudobné smery a aby sme potešili všetky tu žijúce generácie. Organizujeme rôzne diskusie na aktuálne a historické témy a tiež si pozývame referentov zo Slovenska. Témami boli dosiaľ napríklad slovenská migrácia do Nemecka, spomienka na Nežnú revolúciu moderovaná Štefanom Hríbom; z praktických tém sme na venovali napríklad otázke dvojitého občianstva. Tieto podujatia organizujeme v rámci nášho cyklu Politicko-kultúrna jar a jeseň v Mníchove a je o ne stále veľký záujem.

Medzi naše nasledujúce plánované podujatia patria napríklad slovenské filmové dni, po úspechu v roku 2014 ďalšie divadelné predstavenie, alebo večer so svetoznámou slovenskou fotografkou Milotou Havránkovou.

Aby sa slovenská verejnosť dozvedela o našom živote a o našej práci tu v Nemecku, predstavujeme na Slovensku v Mníchove žijúcich umelcov pôvodom zo Slovenska. V roku 2015 sme v Turčianskej galérii predstavili tvorbu rodáka z Ružomberka Jána Mráza, ktorý žije a pôsobí v Mníchove už od roku 1968 a spoluzakladal náš klub. V roku 2016 v Martine vystavoval ďalší člen nášho klubu Martin Oscitý, rodák z Bratislavy.

Slovensko-nemecký kultúrny klub sa aktívne venuje aj práci so slovenskými deťmi a mládežou žijúcou v Mníchove.

Deti na detských dielňach s autorkou Veronikou Gbúrikovou

Pre našich najmladších organizujeme stretnutia mamičiek a detí, kde sa už tí najmenší aktívne stretávajú so slovenským jazykom, učia sa slovenské riekanky, básničky a pesničky. Pre predškolákov a školákov organizujeme pravidelné týždenné kurzy slovenčiny, vlastivedy a prírodovedy, kde sa deti učia nielen komunikovať po slovensky, ale aj čítať a písať. Súčasťou vyučovania sú aj reálie Slovenska a jeho história. Na slovenských ľudových dielňach majú deti možnosť vyskúšať si rôzne slovenské remeslá a zoznámiť sa so slovenským folklórom. Pani učiteľky s deťmi spievajú, tancujú a nacvičujú divadlo. Veľmi obľúbené sú aj kurzy maľovania. Pre slovenské rodiny organizujeme spoločné výlety do prírody, zoo, navštevujeme divadlá a zámky. Školský rok ukončujeme už tradične spoločnou slovenskou víkendovou stanovačkou. Cez prázdniny sa deti v sprievode našich pedagógov zúčastňujú na detských letných táboroch na Slovensku, ktoré organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Raz ročne organizujeme medzinárodné stretnutie detí.

Veľkej obľube sa tešia aj kurzy slovenčiny pre dospelých,  ktoré sú určené pre zahraničných partnerov Slovákov žijúcich v Mníchove.

Slovensko-nemecký kultúrny klub organizuje svoje aktivity v spolupráci so Slovenskou katolíckou farnosťou v Mníchove.

Veronika Gbúriková

Tento záznam bol publikovaný v Nemecko a označený . Uložiť odkaz do záložiek.