Slovenský spolok e. V. Gomaringen v Nemecku

Zakladanie Slovenského spolku roku 1995

Slovenský spolok v Nemecku, v Gomaringene, je založený 21. mája roku 1995 pri športovom stredisku v dedinke Horb v Baden-Württenbergu. Odvtedy až dodnes zoskupuje Slovákov zo štátov bývalej Juhoslávie, ale i zo Slovenska, a má za cieľ organizovať rôzne aktivity, najmä vytvoriť adekvátne podmienky na stretnutie Slovákov, ktorí sa budu môcť navzájom kamarátiť a svojim deťom vštepovať lásku k slovenskej kultúre, jazyku a tradíciám.

Dnes spolok úspešne pôsobí pod vedením 19-členného predsedníctva na čele s predsedom Martinom Valovcom a podpredsedom Jánom Turčanom. Voľby na tieto funkcie sa konajú každé dva roky na ročnom zasadnutí, a vtedy sú prítomní všetci členovia spolku.

K pravidelným akciám spolku patria dve zábavy, ktoré sa organizujú každoročne na jar a v jeseň. Tieto zábavy spravidla navštívia tunajší Slováci a mnoho iných hostí rôznych nacionalít, tiež priatelia zo Slovenska, ale aj významní predstavitelia politického a kultúrneho života mesta Gomaringen, Generálneho konzulátu Srbska zo Stuttgartu a predstavitelia iných folklórnych súborov z okolia. Na našich zábavách nás hudobne zabávajú slovenské kapely, ktoré si zavoláme zo Srbska a zakaždým z niektorej inej slovenskej osady z Vojvodiny a ponúkame aj slovenské špeciality.

Šafárikovci z Nového Sadu nám na oslavách 20. výročia prezentovali krásny
folklórno-spevácky program

V máji 2015 Slovenský spolok v Gomaringene oslávil 20. výročie od založenia. Na oslavách sme usporiadali výstavu panelových fotografií autora Michala Madackého z produkcie Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a galakoncert folklórneho súboru SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu, zo Srbska. Tento spolok sme si vybrali jednak preto, že je jeden z najreprezentatívnejších slovenských spolkov v Srbsku, a jednak preto, že má členov z celej Vojvodiny, na čo sa naši členovia nesmierne tešili, lebo stretli svojich bývalých spoluobčanov.

Martin Valovec
predseda Slovenského spolku e. V. Gomaringen
Gomaringerstr. 6
72147 Nehren
Telefon +49 7473 920620
e-mail: slovensky-spolok@t-online.de

Tento záznam bol publikovaný v Nemecko a označený . Uložiť odkaz do záložiek.