Jedinečná Slovenka v Rakúsku Camilla Labas

Camille Labas Baden

Camilla Labas je zaujímavou osobnosťou slovenského zahraničia, ktorá si nový domov našla ako emigrantka v Rakúsku, kde žije už tridsať rokov. Jej domov je však  celý svet. Pochádza zo Slovenska, z Prešova. Vyštudovala germanistiku vo východnom Nemecku, v Jene, a sústavne pracuje na poznaní seba a iných. Po odchode do emigrácie na Univerzite vo Viedni vyštudovala históriu Rímskej, Byzantskej a Perzskej ríše, Sýrie, Mezopotámie, Arménska, Gruzínska… Pôsobila v Tbilisi ako učiteľka nemčiny. Neskoršie vypracovala i doktorát z histórie. Učila sa 15 cudzích jazykov a posledné roky sa venuje arabčine. Je matkou troch, teraz už dospelých detí (Franky, Miriam a Benjamina), s ktorými prevažne autostopom precestovala viac než štyridsať krajín  Európy. Je to tvorivá žena, ktorá má rada slobodu a vnútorné hodnoty, pozitívna a otvorená, nemá rada predsudky. Miluje iných ľudí a iné kultúry a tradície. To ju zrejme napĺňa. V každom prípade ide o jedinečnú osobnosť slovenského zahraničia, ktorá má za sebou, a určite aj pred sebou, literárnu, historiografickú a cestopisnú tvorbu.

 

 

Autostopom

Miesto v tráve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevnosť Narikala

Sila statočného života

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vydala niekoľko kníh po slovensky. Roku 2010 jej vyšla kniha básní Miesto v tráve, ktorú ilustroval slovenský maliar žijúci v Kanade Frank Jalsovský. Po tejto vyšla jej kniha z histórie života v Bardejove a v okolí na prelome 19. a 20. storočia – Sila statočného života (2013). Pútavé, dobrodružné zážitky cestovateľky po celej Európe – od Atlantického oceána až po Kaukaz, od Škótska až po Gibraltár zapísala v knihe Autostopom s tromi deťmi, roku 2015. Ilustrácie pre túto knihu vypracovala dcéra Miriam ako spolucestovateľka, ktorá v súčasnosti  žije v Tirolsku. Jej najnovšia kniha je z roku 2016 – Pevnosť Narikala, v ktorej po prvýkrát po slovensky vďaka Camille Labas sa dozvieme o histórii Gruzínska, Arménska, Mezopotámie, Sýrie, Perzie atď. Kniha je ilustrovaná jej vlastnými historickými mapami a fotografiami z ciest po historických miestach. Je to priekopnícka kniha, ktorá otvára slovenskej verejnosti bránu k raným gruzínskym (a sčasti i arménskym) dejinám.

Knihy nevšednej a jedinečnej Camilly Labas odporúčame vyhľadať a prečítať, lebo, ako hovorí, „najradšej komunikuje s ľuďmi cez knihu“. Je to jej „spôsob, ako sa rozdať všetkým naraz, ako ich obohatiť, a pritom sama neschudobnieť, lebo kto rozdáva, tomu pribúda“.

Vladimír Valentík