Nové knihy Publikačného centra ISEIA

Jarmila Buchová

Jarmila.buchova@gmail.com

Predseda ISEIA, Šéfredaktorka Ceruzky vo svete

 

Publikačné centrum ISEIA pripravuje metodický a didaktický materiál, učebnice, pracovné zošity, detskú beletriu a vydáva časopis: Ceruzky vo svete. Centrum sa zameriava aj na zjednotenie obsahu vyučovania v centrách. V rámci projektu Učíme sa o Slovensku po slovensky centrum v spolupráci s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky UMB BB pripravuje materiály na vyučovanie, pracovné listy a hracie kartičky. Najnovšie v rámci centra vyšli dve nové knihy: Cestovatelia vo svete a Anežka – Poradňa pre deti, ktoré žijú v zahraničí.

Cestovatelia vo svete

Kniha je sumárom pravidelnej rubriky Zápisník cestovateľov, ktorá bola publikovaná v časopise Ceruzky vo svete v rokoch 2015 až 2020. Ide o súbor reportáží zo slovenských vzdelávacích centier a slovenských víkendových škôl vo svete. Po slovenskom zahraničí čitateľa budú po celý čas sprevádzať naše dve bábiky – Janka a Maťko.

Na napísaní knihy sa podieľali pani učiteľky a páni učitelia slovenčiny zo slovenských vzdelávacích centier a slovenských víkendových škôl v zahraničí. V knihe nájdeš reportáže z Anglicka, Cypru, Francúzska, Islandu, Írska, Kuvajtu, Nemecka, Poľska, Slovenska a aj USA. Knihu ilustrovali deti zo slovenských centier a škôl z Anglicka, Chorvátska, Francúzska, Kanady, Nemecka a USA.

Kniha bola vytlačená v Krakove – v Spolku Slovákov v Poľsku. A velikánske ďakujem patrí aj Úradu pre Slovákov vyučujúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil vydanie tejto našej knihy.

P.S.: Zoznam všetkých centier z Európy a aj spoza oceánu – z Austrálie, Ameriky a Kanady nájdeš na našej webovej stránke:

https://www.iseia.eu/zoznam-centier

 

 

Denník našich cestovateľov: bábiky Janka a Maťko cestujú po svete a navštevujú slovenské deti žijúce v zahraničí:  na Islande, v Mníchove, v Nemecku, v Dubline v Írsku, na Slovensku, v Paríži vo Francúzsku, v Birminghame a Londýne v Anglicku, v New Yorku v USA, na Cypre, vo francúzskom Bretónsku, v Kuvajte a vo Varšave v Poľsku.

Pri tomto projekte boli zapojené nasledovné vzdelávacie centrá:

Slovenská škola a škôlka a súborík Margarétka Paríž, Francúzsko: Yulia Colinet Základná škola Jurjevec Punitovský, Chorvátsko: Lea Drga, Lucija Drga, Ian Noa Drga, Manuel Hmura, Petra Smješka, Veronika Paranos

Slovenské vzdelávacie centrum SiM Zvonček v Mníchove, Nemecko: Alex Rada, David Matejček, Ella Zavacká, Erik Klain, Matej Dunat, Lisa Schröder, Jakub Zavacký, Ján Schröder, Romanka Buchová, Sarah Klain

Zvonček – Japonsko: Šimon Gex

Slovenské vzdelávacie centrum Warwick, Anglicko: Saška Kaczanowska, Terezka Kunecová, Max Urbaník, Sebastian Kornucik

Základná škola kráľa Tomislava, Našice, Chorvátsko: Borna Bereš, Borna Rogač, Eva Komjetan, Mark Vida, Petra Kniha, Elina Dukmenić, Leon Dragić, Lucija Budoš, Tesa Urcurović, Thomas Orban Sauer

Základná škola Makovec, Našice, Chorvátsko: Eleonora Krištofik, Gabriel Budoš, Gabrijel Lovrenčić, Ivan Jančuliak, Petra Fedor, Ten Brizgala, Dražen Amić, Gabrijela Brizgala, Klaudia Jelenić, Mariaja Glavati, Marta Komjetan, Zoja Ličinić

Vancouver, Kanada: Adam Bekes, Adrian Baylis, Arwen Fong, Jazmina Briest, Joshua Povazan, Juliana Stvrtecky, Lianny Skoda, Matthew Zlosnik, Mia Chiufre Corti, Nella Antoni, Nelly Skoda, Oliver Klimas Macek, Perla De Leon, Samuel Margic, Sofia Fenyvesi,Sofia Povazan, Sophia Jurco

Krst knihy sme zrealizovali v Slovenskom vzdelávacom centre v Mníchove Zvonček. Krstnou mamou bola pani Janka Tömöl, z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Želáme knihe veľa čitateľov.

 

Knihu vydal: Inštitút ISEIA – Publikačné centrum

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

www.iseia.eu.

 

Knižka Anežka – Poradňa pre deti, ktoré žijú v zahraničí

Kniha je sumárom pravidelnej rubriky Knižka Anežka – poradňa pre deti v časopise Ceruzky vo svete, online časopis pre slovenské vzdelávacie centrá. V rubrike radí knižka ANEŽKA deťom, ktoré žijú v zahraničí, ako aj učiteľom a rodičom, ako riešiť problémy, ktoré ich trápia.

Autorkami tejto publikácie sú:

Jarmila Buchová, od roku 2007 učiteľka slovenčiny pre deti v Mníchove, Nemecko

Kristína Domáňová, učiteľka slovenčiny pre deti: Island – Nemecko – Švajčiarsko – Slovensko

Lenka Ciglanská, detská psychologička

Na vypracovaní knihy účinkovali: jazyková korektorka: Ľudmila Horká a odborné korektorky Soňa Karíková a Martina Semáneková.

 

V knihe sa zaoberáme témami:

Ako si poradiť s problémami

V knihe nájdu deti návody, ako prekonávať ťažké chvíle spojené so životom v zahraničí, napr.

  • Som smutný, že oslavujem bez starých rodičov
  • Mám strach, lebo sa sťahujeme do zahraničia
  • Nemám tu žiadnych kamarátov
  • Hanbím sa, že mamička nerozumie islandsky
  • Nechcem už chodiť do slovenskej školy
  • Som nazlostený, že mi rodičia nič nekúpia
  • Som nešťastný, lebo mám ťažké meno
  • Chcem sa presťahovať na Slovensko
  • Mám strach, lebo všade je veľa vojakov

 

Kniha je perfektnou ukážkou spolupráce medzi viacerými slovenskými komunitami. Knihu ilustrovali deti zo slovenských vzdelávacích centier a škôl z viacerých krajín. Kniha bola vytlačená v Krakove – v Spolku Slovákov v Poľsku. A velikánske ďakujem patrí aj Úradu pre Slovákov vyučujúcich v zahraničí, ktorý finančne podporil vydanie tejto našej knihy.

Knihu ilustrovali deti zo Slovenských vzdelávacích centier a škôl:

ANGLICKO: Slovenské vzdelávacie centrum Oxford

Emily Jánošík – Oliver Jánošík

FRANCÚZSKO: Slovenská škola Margarétka, Paríž

Yulia Colinet

CHORVÁTSKO: Základná škola kráľa Tomislava Našice

Dora Grubač – Ema Hanižjar – Tesa Uremović – Elina Dukmenić – Leona Meter – Lucija Budoš – Mark Vida

CHORVÁTSKO: Základná škola Josip Kozarac, Josipovec Punitovský

Matea Serdarušićová – Vanesa Kocúrová – Melina Kuricová – Matea Kaniseková – Tomi Kristek – Avanti Konjuhová – Tamara Pastvová – Lea Kukučková – Nika Smoljová

 

ISLAND: Slovenské vzdelávacie centrum Reykjavík

Viktoria – Izidor

MAĎARSKO: Dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános škola

Jazmin Godor – Sára Laura Kléh – Mária Molnár – Pacsirta Réka – Szabina Balog

MAĎARSKO – základná škola v Tótkomlósi

Ágnes Procházka – Diána Farkas

NEMECKO:

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove SiM – Zvonček

Diana Bluhm – Ella Zavacká – Erik Klain – Jakub Zavacký – Lisa Schröder – Sarah Klain – Simon Gex – Matúš Gex

a deti z vyučovania slovenčiny v Mníchove (roky 2015 – 2019)

 

Krst knihy prebehol v Mníchove – v Slovenskom vzdelávacom centre Zvonček. Malí ilustrátori knihy z Mníchova pokrstili knihu sladkými farebnými lentilkami. Prajeme knihe veľa čitateľov.

 

Knihy vydal: Inštitút ISEIA – Publikačné centrum

ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier

www.iseia.eu.