Slovenčina vo svete

Jarmila Buchová Jarmila.buchova@gmail.com predsedníčka ISEIA šéfredaktorka Ceruzky vo svete   ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier (ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association)   ISEIA je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli 29.10. 2014 na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí Prečítať viac o Slovenčina vo svete[…]

Nové knihy Publikačného centra ISEIA

Jarmila Buchová Jarmila.buchova@gmail.com Predseda ISEIA, Šéfredaktorka Ceruzky vo svete   Publikačné centrum ISEIA pripravuje metodický a didaktický materiál, učebnice, pracovné zošity, detskú beletriu a vydáva časopis: Ceruzky vo svete. Centrum sa zameriava aj na zjednotenie obsahu vyučovania v centrách. V rámci projektu Učíme sa o Slovensku po slovensky centrum v spolupráci s Katedrou elementárnej a predškolskej pedagogiky UMB BB pripravuje materiály na vyučovanie, pracovné listy Prečítať viac o Nové knihy Publikačného centra ISEIA[…]

Slovenčina vo svete

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association) ISEIA je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli 29. 10. 2014 na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Prečítať viac o Slovenčina vo svete[…]