Slovenčina vo svete

ISEIA – Medzinárodný inštitút a asociácia slovenských vzdelávacích centier ISEIA – International Slovak Educational Institution and Association) ISEIA je dobrovoľné združenie slovenských vzdelávacích centier, ktoré pôsobia v zahraničí. Vzniklo z iniciatívy zástupcov slovenských komunitných centier v zahraničí, ktorí sa stretli 29. 10. 2014 na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave na 1. zasadnutí Komisie pre školstvo a vzdelávanie Sekcie pre západnú Prečítať viac o Slovenčina vo svete[…]