O Slovákoch v Českej republike

 Od Slovenského domu ku Karlovej univerzite

Nie je to ešte tak dávno, čo osadili tabuľku na vchod stánku slovenskej kultúry v Prahe. Stojí na nej: Slovenský dom v Prahe. Miesto sa razom stalo aj domovom Slovensko-českého klubu, ktorý kultúrnu ustanovizeň zriaďuje od októbra 2014. Dnes sa na Soukenickej ulici číslo 3 v samom centre kráľovského mesta stretávajú na početných podujatiach tamojší krajania. Z podujatí spomeňme zaujímavo znejúci Česko-slovenský večer primeraných depresií či šansónové i operné koncerty. Rok 2016 priniesol v Slovenskom dome, ktorý vznikol aj pod patronátom prezidentov oboch republík, okrem iného množstvo výstav i detskú folklórnu školičku. Riaditeľom Slovenského domu je Vladimír Skalský, ktorý je aj predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí.

A čím je Slovensko-český klub? V prvom rade mu možno priradiť označenie „domov“. Ak totiž prežijete pár rokov medzi jeho pomyselnými piliermi, a tie treba vnímať ako ľudí, na pleciach ktorých stojí činnosť klubu, potom sa pre vás svojím spôsobom jeho úrodná pôda stáva pôdou rodnou. Rodí sa na nej slovenské slovo – aj v podobe časopisu Slovenské dotyky. Bielym stranám s čiernymi písmenkami charizmou velí pravá dáma, šéfredaktorka Naďa Vokušová, ktorá je aj predsedníčkou Slovensko-českého klubu.

Naďa Vokušová, predsedníčka Slovensko-českého klubu, a Vladimír Skalský, riaditeľ Slovenského domu v Prahe, na veľtrhu Svět knihy v Prahe, kde sa predstavuje aj slovenská literatúra (foto: Monika Necpálová)

O kúsok ďalej, no za usilovnej práce Nade i Vladimíra, rodia sa slovenské knihy v Slovenskom literárnom klube. Medzi desiatky kníh, ktoré nesú vydavateľské logo klubu, patria aj knihy Zdenky Sojkovej o Ľudovítovi Štúrovi, historika Vojtecha Čelka a v roku 2014 vyšla aj knižka mladej autorky Kataríny Džunkovej Eupalinova láska. Jej dielo bolo nominované na Cenu Jána Johanidesa, ktorú vyhlasuje Literárne informačné centrum, v kategórii najlepšia próza autora do 35 rokov za rok 2016 v slovenskej literatúre. Kníh je, samozrejme, omnoho viac…

Migrácie po rozdelení federácie

Žeby predsa krajanskí Slováci v Čechách pootvorili bránu aj mladým Slovákom, ktorí nežijú možno na území štátu od rozdelenia federácie v 1993, ale je ich tu čoraz viac? Kto je dnes krajanským Slovákom? Závažná otázka sa naskytá práve v súvislosti s mladšími Slovákmi, ktorých priviedli do Česka, predovšetkým do Prahy, Brna či Plzne, štúdiá. Dlho na seba nenechali čakať ani pracovné možnosti. Cezhraničná migrácia medzi Slovenskom a Českom má stále viac priaznivcov. Na Karlovej univerzite v Prahe či dokonca aj na Akadémii múzických umení sa úspešne uplatňujú naši Slováci. A koľko slovenských medikov vyrastá na akademickej pôde českých univerzít? Už ich ani nepočítame. Jazyková bariéra takmer neexistuje. Pre Slovákov. Veľmi rýchlo im čeština skĺzne na jazyk. Ani nezbadajú. Zmiešané manželstvá, a to medzi rôznymi národnosťami, na ktoré v multikultúrnej Prahe narazíte, sú samozrejmosťou. Zato pri občasných návratoch na Slovensko slovenčina už nezaznieva čisto. Argument? S češtinou ti bude tu ľahšie. Skôr si tak nájdeš zamestnanie. Asi tak uvažujú mnohí mladí slovenskí otcovia i mamy v Českej republike, pokiaľ ide o vzdelávanie ich detí. Preto jednou z výziev stále zostáva vzbudiť záujem rodičov o to, aby vznikla v Prahe najskôr slovenská škôlka a neskôr, ktovie, aj škola základná či aspoň slovenská sekcia na strednej škole. Napohľad sa zdá, že keď Slováci žijú v Čechách, akoby nežili v cudzine. Ale už 23 rokov žijú. O to dôležitejšie je práve v takomto podobnom prostredí neskĺznuť k väčšine a udržať si svoju kultúru i slovenčinu ako reprezentantku národa.

Kupujte noviny!

Snažia sa o to okrem Slovenských dotykov aj ďalšie dva magazíny. Korene vychádzajú pod hlavičkou Obce Slovákov v ČR, na čele s predsedom Jaromírom Slušným, a pod časopis Listy sa podpisuje Klub slovenskej kultúry, ktorému predsedá Helena Nosková. Zodpovedne môžeme povedať, že o obsahovej kvalite časopisov niet pochýb. Dovolila by som si malý exkurz: Kým som pôsobila v redakcii Slovenských dotykov, naučila som sa veľa o redakčnej práci, a to od A po Z. Redakcie krajanských časopisov ČR sú malé, od dvoch do štyroch dobrých duší, čo sa v slove vyžívajú a vidia zmysel v tom, že môžu korektne, zaujímavo a zmysluplne informovať Slovákov v Čechách. Bola to skvelá škola – tá slovenská redakčná kuchyňa pod českou vlajkou. Periodicita časopisov sa usiluje zaznamenať každý mesiac. S uzávierkou prichádza do redakcií čoraz viac rukopisov, pretože mnoho textov je od dopisovateľov. Svedčí to o veľkom záujme publikovať v týchto časopisoch. Len ten čitateľ… Azda aj ten bol dakedy iný. Časopisy v ČR sa distribuujú formou predplatného. V stánku ich nekúpite a dokonca prišlo i na horšie časy a z Koreňov sa stal internetový magazín. Financie. Dotácie. Ale aj každý jeden čitateľ môže byť spásou pre slovenské časopisy v Česku. Pokojne možno tvrdiť, že kto ich nečíta, je ochudobnený.

Krst knihy Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch Igora Váleka (zdroj: archív Slovenského domu v Prahe)

K informačným kanálom treba ešte priradiť aj Rádio Color, ktoré na svojich vlnách prináša zaujímavé rozhovory. V rámci českého verejnoprávneho rozhlasu môžeme počúvať vysielanie s názvom Mozaika. Samozrejmosťou je, že aj Slovenský rozhlas RTVS má v Prahe svojho vyslaného redaktora. Je ním Boris Kršňák. Som v Prahe. sk – Slováci žijúci v Prahe je webový portál, ktorý vytvára sieť medzi Slovákmi v ČR. Združenie, ktoré udržiava doménu, usporadúva aj rôzne podujatia.

Uvedenie knihy Juraja Šajmoviča v Slovenskom dome v apríli 2016 (zdroj: archív Slovenského domu v Prahe)

Priazeň kultúry

Jedným z priestorov, ktoré umožňujú aj organizáciu podujatí pre Slovákov v centre Prahy je, pravdaže, priestor Slovenského inštitútu, ktorý sa nedávno presťahoval z Jilskej ulice k Prašnej bráne. Predstavme si ho okrem iného aj ako galerijný priestor, v ktorom sa uskutočňujú pravidelne výstavy. Vrylo sa mi do pamäte vystúpenie padinských divadelných ochotníkov v Slovenskom inštitúte. Aj takto sa prepájajú diaspóry. V Slovenskom dome zas vystúpili hostia – folkloristi z vojvodinského Kulpína. Svedčí to azda o vzájomnej náklonnosti k priateľským vzťahom medzi krajanskými Slovákmi navzájom a stále väčšej otvorenosti, čo veští spoluprácu. Výstava Slovenské insitné umenie zo Srbska v Slovenskom dome v januári 2016 bola nepochybne jedným z lákadiel nielen pre Slovákov, ale aj pre cudzincov.

Fašiangová folklórna školička sa konala tiež v priestoroch Slovenského domu v Prahe (zdroj: archív Slovenského domu v Prahe)

Tých však ohuruje aj slovenský folklór. Hoci ho nie je v Čechách medzi našimi krajanmi až toľko, predsa len rezonuje. Folklórny festival Jánošíkov dukát organizuje združenie s rovnomenným názvom, na čele s predsedom Vlastimilom Fabišikom, spolu so Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Festival sa koná každoročne uprostred leta v Rožnově pod Radhoštěm. Ak si máte chuť zakrpčiť, naučia vás to ešte zamladi, vo folklórnom súbore Limborka. A ak sa vám bude dariť, preskočíte rovno k starším do Limbory. Združenie Limbora tým, že vedie tri folklórne súbory, upevňuje slovenské ľudové tradície a dôstojne ich prezentuje napríklad aj na medzinárodnom festivale Praha – srdce národov, kde sa s tradičnými tancami a spevmi predstavujú rôzne národnosti žijúce v Prahe. Súbory vedú Mária Miňová a Jaroslav Miňo.

Festival slovenského divadla v Prahe je renomovanou akciou, ktorá každoročne vypredáva sálu divadla Bez zábradlí! Počas niekoľkých dní si sviatok Thálie užívajú všetci Slováci v Prahe. Na doskách sa už predstavilo Slovenské národné divadlo z Bratislavy, Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Slovenské komorné divadlo Martin a iné. Malých divadelníkov zas z času na čas potešia predstavenia združenia BONA FIDE pod označením Rozprávky sú pohádky. Okrem toho v Prahe sídli aj združenie Česko-slovenská scéna.

Doménou Slovákov v Českej republike je však tanec, a to ten moderný. Na hranici performancie a alternatívneho divadla, moderného scénického tanca pôsobí Studio Alta, alternatívna tanečná platforma, v Prahe, si svoje miesto vydobyla vďaka svojej slovenskej riaditeľke Lucii Kašiarovej. Ak niekto spomenie v nadnárodnom meradle súčasný tanec, musí povedať ALTA a úspešných slovenských tanečníkov, ktorí kraľujú tanečnej scéne v Česku. Podobne ja na tom aj medzinárodné divadelné štúdio Farma v jeskyni, ktorému velí Slovák Viliam Dočolomanský. A keď sme už pri kultúre, dodajme, že sa tu uchytili aj naši operní speváci a slovenskí herci, o muzikantoch nehovoriac.

Vďaka Bohu za činorodých ľudí

Netreba zabúdať na to, že o duševný pokoj väčšieho spoločenstva Slovákov v ČR sa stará aj Evanjelická cirkev. Malebný tehlový kostolík v samom centre Prahy, blízko Národnej třídy, je miestom stretávania nielen s Bohom, ale aj s ľuďmi. Po službách Božích vás vždy radi privítajú pri malom pohostení na fare. Činnosť evanjelickej komunity dopĺňa aj Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe. Konfesné zastúpenie tu má však aj Gréckokatolícka cirkev a Slovenská rímskokatolícka farnosť.

Valné zhromaždenie Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe v roku 2016 (zdroj: archív Slovenského domu v Prahe)

Spomeňme zo zoznamu ešte tieto inštitúcie: Regionálna Obec Slovákov, Spoločnosť Jána Kollára, Spolok M. R. Štefánika, Spolok Detvan, Folklórne združenie Púčik, Slovenská agentúra pre cestovný ruch – zahraničné zastúpenie, Slovensko-česká spoločnosť, Klub slovenskej kultúry, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR. Združení a organizácií, ktoré pôsobia na území Českej republiky, sa ukazuje viac ako dosť. Sú nevyčerpateľnou studnicou nádeje na prospešné, moderné i tradičné existovanie takej špecifickej diaspóry Slovákov, akou krajania v Česku nepochybne sú. Dôkazom ich aktivít sú aj Dni slovenskej kultúry v Moravskej Třebovej,  Českých Budějoviciach a ešte v ďalších ôsmich mestách.

Monika Necpálová

 

Adresy krajanských spolkov a časopisov

(zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí SR – Slovenský inštitút v Prahe;
www.mzv.sk/web/sipraha/spolupraca-s-krajanmi Slovenský inštitút)

Folklórne združenie Púčik
Dr. Vladimír Fabišík
Chodská 19
612 00 Brno
tel.: +420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz 
www.pucik.cz
Jánošíkov dukát, o. z.

Dr. Vlastimil Fabišik
Chodská 19/i
612 00 Brno
tel.: 420603445279
e-mail: fabisik@atlas.cz
www.janosikovdukat.cz
Klub slovenskej kultúry, Dokumentačné a múzejné stredisko slovenskej menšiny v ČR
Dom národnostných menšín
Vocelova 3
13 000 Praha 2
Kontakty: PhDr. Helena Nosková, CSc.
tel.: 603 824 370
e-mail: noskova@usd.cas.cz
Mgr. Zuzana Štancelová
tel.: 227 311 555
e-mail: anazuz.s@volny.cz
Slovensko-česká spoločnosť
PhDr. Radovan Čaplovič
adresa domov: U Vojenské nemocnice 1200, 16 200 Praha 6
tel.: 608 766 658
e-mail: rcaplovic@gmail.com
Obec Slovákov v ČR
predseda OS v ČR: doc. Jaromír Slušný
e-mail: vitan@bohem-net.cz
Telefón: 00420 235 514 542, mobil: 00420 777 591 215
Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe
V Jirchářích 14/152
110 00 Praha 1
kontaktná osoba: Jana Haluková
tel.: 737 702 526
e- mail: Janka.Halukova@seznam.czecav@ecav.cz , slovzbor.praha@ecav.cz
Slovenské folklórne združenie Limbora
Vedúci súboru: MUDr. Mária Miňová, Ing. Jaroslav Miňo
Gorazdova 3
12 000 Praha 2
tel.: 224 921 350, 777 144 770
e-mail: limbora@gmail.cominfo@limbora.cz
Slovenská agentúra pre cestovný ruch – zahraničné zastúpenie
Ing. Klára Badinková
Jilská 450/16
11 000 Praha 1
tel.: 224 946 082, 776 765 477
e-mail: office.cz@slovakia.travel
www.slovakia.travel
Slovensko-český klub
Naďa Vokušová
Salmovská 11
120 00 Praha 2
tel.: 224 918483
e-mail: klub@czsk.net dotyky@czsk.net
BONA FIDE o.z.
Mgr. Richard Trsťan, MgA.Viera Kučerová
Východní nám. 9
14 100 Praha 4
tel: 605842191
e-mail: viera.k@centrum.czrichmail@email.cz
www.bonafideos.cz
Spolok Detvan
Spolok Detvan, z. s.
Ing. Matúš Hornáček
Vocelova 602/3
12 000 Praha 2
tel.: 00420/ 777 07 40 40
e-mail: info@detvan.czpredseda.spolokdetvan@gmail.com
Spolok M. R. Štefánika
Ing. Jozef Havaš, CSc.
Talichova 2038
16 900 Praha 6 – Břevnov
tel.: 233 355 310
e-mail: mrstefanik@centrum.cz

Dr. Vojtech Čelko
tel.: 606 946 634
e-mail: celko@usd.cas.cz
Spoločnosť Jána Kollára
Ing. Vojtech Vecán
Nad Vodovodem 73
10 000 Praha 10
tel.: 274 776 704, 602 303 881
SomvPrahe.sk – Slováci žijúci v Prahe
Občianske združenie, ktoré sa venuje budovaniu komunitního života,
organizácii kultúrnych a športových akcií a riešeniu každodenných
problémov života Slovákov v Prahe a v ČR.
Igor Kruták
Františka Křížka 8
17 000 Praha 7
Tel.: +420 777 733 778
email: zdruzenie@somvprahe.sk
Česko-slovenská scéna, Café Teatr Černá Labuť
Na Poříčí 25, Praha 1
Iva Benáčková
tel.: 603 890 900
e-mail: benackova@cernalabut.czcernalabut@cernalabut.cz
KORENE
Vydavateľ: Obec Slovákov v ČR
Šéfredaktor: Juraj Rácz
tel: 235 514 542, 607 859 092
e-mail: korene@slovaci.cz
www.slovak.cz
LISTY
Vydavateľ: Klub slovenskej kultúry
Šéfredaktor: PhDr. Helena Nosková, CSc.
tel.: 603 824 370
e-mail: noskova@usd.cas.czlisty.ksk@seznam.czlisty@klubsk.net www.klubsk.net

 

SLOVENSKÉ DOTYKY
Vydavateľ: Slovensko-český klub
Šéfredaktor: Naďa Vokušová
tel.: 224 919 525
e-mail: dotyky@czsk.net , klub@czsk.net
www.czsk.net

 

Gréckokatolícka cirkev
Kornel Baláž
e-mail: k.balaz@ms.ipnet.cz

 

Slovenská rímskokatolícka farnosť
Ladislav Radvanský
e-mail: rady77@pobox.sk

Slovenský farár v RKC
Miloš Szabo
email: m.szabo@email.cz

 

Regionálna Obec Slovákov
Průběžní 1752
50 009 Hradec Králové,
Julia Špalková
tel. 495 270 623, +420 606 368 236

www.slovaci-hk.cz