Povedali o kalendári (2018) – Ján Varšo

Milí krajania, rodáci a priatelia!

Ján Varšo

Svetový kalendár Slovákov vstupuje do svojho druhého ročníka. Verím, že postupne prenikne do povedomia krajanských obcí po celom svete a prispeje tiež k informovaniu domorodej verejnosti o rôznorodosti, rozmanitosti a košatosti aktivít krajanských spolkov, združení a inštitúcií v domovských štátoch i v materskom Slovensku. Zásadným poslaním kalendára je prispievať k posilňovaniu národného povedomia a súdržnosti Slovákov i priateľov Slovenska v zahraničí. V tomto smere sa stáva propagátorom invenčných počinov krajanov v dnešnom globalizovanom svete, ďalej príbehov spolupatričnosti v oblasti svetskej i duchovnej kultúry a zvykov i tradícií v rámci vzdelávania, kultúry, vydavateľskej činnosti i médií. Budem rád, keď kalendár, ktorý budeme tvoriť pre nás, sa stane náš a zachytí náš zemepisne a žánrovo bohatý krajanský život v šírom svete a poskytne aj podnety na jeho spestrovanie.

Každý z nás, kto pôsobí v multietnickom prostredí, sa svojím postojom, životom a prácou podieľa na budovaní vzťahu k slovenskému národu a Slovensku. Teší ma, že naši Slováci hrdo prezentujú svoju otčinu vo svete a lojálne obohacujú prostredie v domovskej krajine. Široko spektrálne krajanské aktivity na Dolnej zemi, v západnej Európe i v zámorí napriek ich osobitnostiam, majú spoločného menovateľa, ktorým je človek – Slovenka, Slovák, priateľ Slovenska. Za každým krajanským podujatím je ne/napísaný príbeh hrdinu, ktorý v tej alebo onej forme a podobe prezentuje slovenskosť. Rodina každodenne, učiteľ v slovenskej škole a vo vzdelávacom centre, farár v kostole, folklorista alebo iný umelec pred divákmi, spisovateľ a novinár písmom a slovom. Organizátor, účinkujúci alebo niekedy „len“ prostý účastník svojím dielom prispieva k rozosievaniu slovenského mena a značky vo svojom okolí. Slováci v zahraniční tým aj prispievajú k propagovaniu slovenských tradícií a zvykov našich predkov.

Zďaleka nie vždy a nie všetky aktivity Slovákov zo zahraničia sú podchytené v domovských krajinách alebo na území materského Slovenska, a predsa – verejne známe alebo anonymnejšie prejavy slovenskosti – patria do spoločného slovenského kultúrneho bohatstva, na ktoré sme všetci svorne hrdí. Verím, že toto čítanie príbehov z presídleneckých alebo vysťahovaleckých skupín – ponukou diverzity prejavov zachovávania slovenčiny, kultúrneho dedičstva, tradícií a obyčají – si nájde cestu k našim rodinným krbom a srdciam. Výsledky snaženia krajanov si to žiadajú a je na nás, ako v tejto preinformatizovanej civilizácii zmapujeme krajanský dnešok a v konzistentnej a štruktúrovanej podobe ho odovzdáme ďalším generáciám.

Chcem zároveň využiť túto príležitosť, aby som opäť poďakoval všetkým našim krajanom vo svete, či už sú v postavení organizátorov aktivít, ich priamymi aktérmi alebo účastníkmi, za to, čo v priebehu uplynulých rokov na poli slovenskosti vykonali. Slovenská republika a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí budú v rámci svojej pôsobnosti a možností pokračovať v podporovaní kultivovania spoločného úsilia na poli posilňovania spolupatričnosti a svornosti Slovákov v jednotlivých krajinách a tiež po celom svete.

V roku 2018 želám našim rodákom, krajanom a priateľom Slovenska veľa zdravia, osobnej i rodinnej pohody, pracovné úspechy a neuhasínajúci elán i energiu do krajanských aktivít.

Ján Varšo,
predseda ÚSŽZ

Tento záznam bol publikovaný v Recenzie a označený . Uložiť odkaz do záložiek.