Predstavíme Kalendár na Konferencii Periodiká v súčasnosti a minulosti

Univerzitná knižnica v Bratislave organizuje vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 12. – 13. septembra  2017 v Univerzitnej knižnici v Bratislave (Prednáškova sála na Ventúrskej ulici 11).

Ústredná téma konferencie je Periodiká v minulosti a súčasnosti. V stredu 13. septembra budú osobitne predstavené Krajanské periodiká, medzi nimi aj Slovenský svetový kalendár, o ktorom bude hovoriť Katarína Mosnáková-Bagľašová.