Prezentácia kalendára v Békešskej Čabe

V stredu 7. marca o 16.00, Vladimír Valentík, šéfredaktor Slovenského svetového kalendára, odprezentuje ročenku v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe. Pripomíname, že osobitná téma najnovšieho čísla Kalendár bola venovaná práve 300-ročnici príchodu Slovákov do Békešskej Čaby.