Púť do Darney – kolísky Československa

Ako vedia Slováci oslavovať

Vo svete žije viac ako dva milióny Slovákov a doma viac ako 5 miliónov. Ale či Vy poznáte takých Slovákov, ktorí sa ešte aj volajú SLOVÁK /-ovci? O takých vám dnes rozpovieme niečo unikátne.

Títo naši krajania Slováci sú majstrami: manželia Eva a Peter Slovákovci z Trenčína. V ich malom stánku na Trenčianskom zámku neustále zápasia o svoju existenciu a o zachovanie národného dedičstva a tradícií. Okrem suvenírov tu máte šancu nájsť ich ojedinelé umelecko-remeselnícke výrobky: tradičné folklórne klobúky, ktoré výrabajú pre tie najprestížnejšie folklórne súbory v rámci celého Slovenska. Ich klobúky možno obdivovať i v zahraničí, napr. vo Francúzsku (folklórny súbor NÁDEJE), Chorvátsku, Česku, USA i Japonsku. Vyrábajú aj cigánske klobúky a tiež klobúky pre muzikál Adam Šangala (Divadlo Andreja Bagara v Nitre). Vyrábajú aj kožené sponky, kožené opasky, rôzne drobné výrobky z dreva a keramiky.

Manželia Eva a Peter Slovákovci z Trenčína s tromi klobúkmi pre troch prezidentov.

Nielenže nám hneď po zoznámení sa darovali do nášho Múzea vo Francúzsku dva originálne tradičné klobúky, ale rozhodli sa v tomto roku decentne osláviť 100-ročnicu vzniku 1. Československej republiky, ako aj EURÓPSKY ROK KULTÚRNEHO DEDIČSTVA tak, že podarujú tri typy tradičných slovenských národných klobúkov pre troch prezidentov – Slovenskej, Českej a Francúzskej republiky, ktorí boli pozvaní na okrúhle oslavy 30. júna 2018 do Darney.

Dôležitosť mesta Darney

Práve tu, v tábore Klebert, bola 30. júna 1918 generálom M. R. Štefánikom založená 1. Československá armáda, za prítomnosti T. G. Masaryka, budúceho prezidenta, a E. Beneša, budúceho prvého ministra novovzniknutej Československej republiky. Túto armádu tvorilo 6 000 legionárov Čechov a Slovákov z vojenského tábora Klebert, ktorí tu žili počas vojny. Na ich vojenskej prehliadke sa zúčastnil aj vtedajší francúzsky prezident R. Poincaré, ktorý im dal v Paríži vyrobiť zástavu – symbol Československa a ako prvý vyhlásil celému svetu: existenciu 1. Československej republiky. A odvtedy sa táto udalosť, nesmierne významná pre oba naše národy, tu vo Francúzsku každoročne oslavuje. Pozrite si krátke video tu:

 

Tri klobúky pre troch prezidentov

Na zavŕšenie týchto významných udalostí spájajúcich sa s 30. júnom – po vojenskej prehliadke, spomienkach, príhovoroch vládnych zastupiteľov spomínaných troch republík, rôznych odbojárskych spolkoch a po položení kytíc a vencov padlým hrdinom v 1. svetovej vojne pri pamätníku, ktorý sa podobá tomu na Slavkove pri Brne v Českej republike – na záver slávnostného ceremoniálu boli odovzdané slávnostné dary pre troch prezidentov: SR, ČR a FR.

Goralský klobúk – dar pre prezidenta Francúzskej republiky Emanuela Macrona

Prítomné boli početné delegácie z ministerstiev obrany a MZV SR, ČR, FR, Československá obec legionárska, zástupcovia mesta Slavkov pri Brne, husitský farár, veteráni, rôzni vojaci, predstavitelia departmentu Vosges a mesta Darney a tiež početní zástupcovia médií SR, ČR a Francúzska. Kytice k pamätníku položili aj predstavitelia slovensko-francúzskych spolkov a aktivít, medzi inými aj Janka Haluková, členka spolku M. R. Štefánika v Prahe, a Edita Maňáková, predsedníčka Spolku francúzsko-
slovenského priateľstva v Neuilly, FR.

Zbojnícky alebo bačovský klobúk – dar pre prezidenta ČR Miloša Zemana

Pre slovenského prezidenta pána Andreja Kisku darcovia pripravili terchovský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných ľudových klobúkov. Vyrobený bol z pôvodných materiálov, z čiernej klobúkovej plste, a ozdobený vzácnym pštrosím perom zasadeným v kovovej spone. Prevzal ho predseda vlády SR pán Peter Pellegrini spolu s darovacím listom.

Terchovský klobúk – dar pre prezidenta SR Andreja Kisku

Pre českého prezidenta pána Miloša Zemana bol pripravený zbojnícky alebo bačovský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných slovenských ľudových klobúkov. Klobúk bol vyrobený z tradičnej klobúkovej čiernej plsti a ozdobený koženou vybíjanou lištou.

Kurátorka Slovenskej sekcie ČSMúzea Viera D’Agostini odovzdáva slovenský dar do rúk premiéra SR Petra Pellegriniho, za nimi veľvyslanec Marek Eštók zo Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu – Štrasburg 27. 6. 2018

Pre francúzskeho prezidenta pána Emanuela Macrona bol pripravený goralský klobúk podľa originálneho vzoru tradičných ľudových klobúkov. Bol vyrobený z pôvodných materiálov, z čiernej klobúkovej plste, zdobený vybíjanou koženou lištou a vzácnym vtáčím perom osadeným do tepanej kovovej špičky.

O dedičstvo Slovákov je postarané

Je dôležité, aby si svet spravil o nás obraz mieru, priateľstva a rešpektu tradícií našich otcov a dedov, lebo takíto sme a tieto dejiny nás formovali z generácie na generáciu.

Tieto štedré, symbolické a od srdca darované tri klobúky od našich slovenských Slovákovcov z Trenčína boli odovzdané v mene Česko-slovenského múzea v Darney, za Slovenskú sekciu, v duchu motta tohto roku, ktorým je ochrana a zachovania kultúrneho dedičstva a národných tradícií. Dary odovzdala akad. maliarka reštaurátorka Viera Pridalová D’Agostini, neúnavná zberateľka, aranžérka a kurátorka Slovenskej sekcie: Slovenská izba v našom Česko-slovenskom múzeu v Darney. Dnes je tu nazbieraných, uložených, zakatalogizovaných a vystavených viac ako 1 200 artefaktov, od histórie až po súčasnosť, od dobrovoľných darcov zo Slovenska, ako i krajanov žijúcich v zahraničí. Zbierka sa skladá z oblasti folklóru, umenia, remeselnej výroby, vedy a techniky, športu, ako i bohatej knižnice a je naaranžovaná vo ôsmich miestnostiach tzv. Slovenskej izby.

Stretnutie troch Sloveniek žijúcich v zahraničí na slávnostiach v Darney – zľava: Janka Haluková – členka Spolku M. R. Štefánika a presbyterka vanjelického svetového spolku A. V. v Prahe, ČR ; Edita Maňáková – prezidentka Spolku francúzsko-slovenského priateľstva v Neuilly vo Francúzsku a iera Pridalová D‘Agostini – maliarka, reštaurátorka a kurátorka slovenskej sekcie múzea v Darney, žijúca v Lotrinsku 57, Francúzsko

Pán Andrej Alchus s manželkou – Slovák žijúci vo Francúzsku, bývalý veterán a dlhodobý tajomník AOTS – Organizácie Slovákov a Čechov v Paríži

Slávnostný príhovor premiéra SR P. Pellegriniho pri pamätníku – za ním premiér ČR Andrej Babiš a ministerka obrany Francúzska Florence Parly

Pamätník padlým hrdinom v 1. svetovej vojne v Darney

Nakoľko pani Viera D’Agostini doteraz všetko robila sama so svojím manželom Honorém (po 40 rokoch môžeme povedať, že dnes už „honorárnym Slovákom“), náhody pomohli nájsť nového mladého asistenta, ktorým je dnes nádejný a aktívny Slovák, umelecký rezbár z Lotrinskej komunity – Matúš Hocko, rodák z Humenného. Ďalšia náhoda je, že práve s mestom Humenné uzavrelo Darney družbu. Preto do neho vkladáme našu nádej, aby v blízkej budúcnosti udržiaval naše slovenské dedičstvo v Česko-slovenskom múzeu v Darney, ako i priateľstvo Francúzov so Slovenskom. Pravou rukou mu je majster v rezbe a verný pomocník Ján Hocko, ktorý stelesňuje obraz pravého Slováka z našich dejín.

Viera Pridalová D’Agostini
Lucia Kubicová-Torchio
Foto: Paul Stacho (Kanada) a Honoré D’Agostini (FR)