Šesť rokov s vami

Redakcia Slovenského svetového kalendára a široká sieť spolupracovníkov v celom svete v decembri 2021 pripravili najnovší, šiesty ročník ročenky o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Neprajné podmienky zapríčinené pandémiou nevplývali podstatne na prípravu šiesteho ročníka Slovenského svetového kalendára, ale vplývali na jeho distribúciu v tlačenej podobe, lebo osobné kontakty a cestovanie boli aj v priebehu minulého roka takmer úplne redukované. Slovenský svetový kalendár sa však v minulých rokoch stal súčasťou krajanského života v celom svete a zotrváva vo svojom poslaní aj napriek prekážkam tohto druhu. Slovenský svetový kalendár nás skutočne zbližuje, informujúc nás tak o aktualitách krajanského života vo svete, ako aj jeho minulosti a perspektívach.

Šiesty ročník Slovenského svetového kalendára nám prináša príspevky z vyše dvadsať krajín sveta. Zaoberáme sa v nich fungovaním slovenských spolkov, vzdelávacích centier a iných foriem krajanskej činnosti vo svete, ale načierame aj do minulosti našich krajanských komunít. Neuniklo nám ani založenie nového spolku Slovensko-španielskej únie v Gerone, v Španielsku. Zároveň si v tomto ročníku pripomíname tristo rokov slovenskej komunity v maďarskom Sarvaši, alebo sa zaoberáme pripomínaním si osobností z našej minulosti vo forme odhaľovania pamätných tabúľ v Bulharsku a Ukrajine. Všímame si aj vydanie nových slovenských kníh v našom zahraničí a najmä nás teší bohatá aktivita vzdelávacích centier, ktorú podnecuje najmä Medzinárodný inštitút a Asociácia slovenských vzdelávacích centier (ISEIA). Venovať sa najmladším krajanom má osobitný význam pre budúcnosť. Teda aj tento ročník Slovenského svetového kalendára je bohatý a rôznorodý. Určite prispeje k svojmu účelu a zároveň poteší a pobaví.

Tohto roku sme sa rozhodli kalendáriovú časť spestriť výzorom budov, v ktorých jednotlivé krajanské organizácie a spolky sídlia. Podarilo sa nám to v značnej miere, hoci sme zistili, že iba v krajinách východnej Európy krajanské spolky majú priestory pre svoje pôsobenie vo svojom vlastníctve a v krajinách západnej Európy si ich prenajímajú. Najnovšie, roku 2021 svoj dom dostala slovenská komunita v Rijeke, v Chorvátsku, na pobreží Jadranského mora.

Najnovší ročník Slovenského svetového kalendára zotrváva na ceste lepšieho vzájomného poznania sa a zbližovania. Prajeme Vám príjemné čítanie.

Vladimír Valentík, Katarína Mosnáková-Bagľašová

Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.