Výzva 2022

Vážení Slováci žijúci v zahraničí, milí krajania,

redakcia Slovenského svetového kalendára Vás s radosťou informuje, že pripravuje šiesty ročník Slovenského svetového kalendára a zároveň Vás vyzýva, aby ste sa stali redakčnými spolupracovníkmi tejto ročenky na rok 2022.

V Kalendári radi privítame texty o významných osobnostiach, ktoré sa v minulosti značne pričinili o rozvoj Vašej komunity, alebo v súčasnosti neúnavne pracujú na zveľadení kultúrneho a spoločenského života Slovákov žijúcich v zahraničí. Tiež nás potešia príspevky o okrúhlych jubileách slovenských inštitúcií, organizácií, spolkov, osobností a kultúrnych podujatí, ako aj významné počiny jednotlivcov, alebo kolektívov Vašej komunity, či informácie z oblasti umenia, športu a iných spoločenských udalostí. Od Vás, ktorí sa po prvýkrát hlásite na spoluprácu, radi privítame informácie o spolku, združení, škole, folklórnom súbore alebo médiu, v ktorom sa prejavujete.

Tiež Vás vyzývame, aby ste nám zasielali fotografie miest a obcí, v ktorých žijete, z ktorých vyberieme 12 najreprezentatívnejších záberov a zverejníme ich v Kalendáriu na rok 2022.

Príspevky s fotografiami a ich popisom treba zaslať najneskôr do 1. októbra 2021 na adresu svetovykalendar@gmail.com. Príspevky budú zverejnené v tlačenej forme Slovenského svetového kalendára na rok 2022, ako aj elektronicky, na webovej stránke www.slovenskykalendar.com.

Tlač Slovenského svetového kalendára podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Na Vaše príspevky sa tešia a za spoluprácu vopred ďakujú,

Vladimír Valentík, šéfredaktor
a Katarína Mosnáková-Bagľašová, zástupkyňa šéfredaktora

Tento záznam bol publikovaný v Aktuality . Uložiť odkaz do záložiek.