Zapojili sme sa do podnetnej videokonferencie vysielanej zo Španielska

Prvé celosvetové stretnutie Slovákov prostredníctvom videokonferencie z Gerony sa uskutočnilo v pondelok  31. mája 2021. Spojené bolo aj s prezentáciou novej organizácie krajanov v Španielsku – Slovensko-španielskej únie. Účasť koordinovala členka únie Lenka Ďaďová spolu s dalším členom Bc. Narcis Teixidor. Do prezentácie sa aktívne zapojilo viac ako 20 účastníkov z rôznych slovenských prostredí z celého sveta vrátane dvoch slovenských študentov z programu Erasmus, ktorí boli práve v čase videokonferencie v Španielsku.

Slovensko-španielska únia predstavila svoju počiatočnú iniciatívu s množstvom nových myšlienok, ako aj projektov prepájajúcich Slovákov na celom svete. Keďže prezentácia mala pozitívny obsah, podnety i motiváciu pre všetkých, účastníci sa dohodli na takto nastavenej tradícii videokonferencií pokračovať s mesačnou periodicitou.

Do videokonferencie sa zapojila aj redaktorka Slovenského svetového kalendára Katarína Mosnáková-Bagľašová, ktorá predstavila Slovenský svetový kalendár.